Όροι Συμμετοχής «Όσο Ψωνίζεις, Κερδίζεις!»

I.Όροι συμμετοχής


1.Πληροφορίες προωθητικής ενέργειας


Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια διεξάγεται από την Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια, έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Lidl Plus στο κινητό τους τηλέφωνο, και έχουν δημιουργήσει έναν έγκυρο λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη σιωπηρή, ρητή και πλήρη αποδοχή των διατάξεων των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων.


2.Μηχανισμός προωθητικής ενέργειας


Από τη 01.11.2022 έως και τις 28.02.2023, με την πραγματοποίηση κάθε αγοράς, κατά την ολοκλήρωση της οποίας, οι πελάτες ταυτοποιούνται ως χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus στο ταμείο (με σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus), το ποσό της κάθε αγοράς αθροίζεται και συνυπολογίζεται με τα αντίστοιχα ποσά όλων των προηγούμενων αγορών, που , συμπληρώνοντας μία χρηματική εικονική μπάρα, ορατή εντός της εφαρμογής. Η εν λόγω μπάρα έχει τρεις (3) χρηματικούς σταθμούς (milestones). Με τη συμπλήρωση κάθε χρηματικού σταθμού (milestone), ο χρήστης της εφαρμογής θα κερδίζει ένα (1) κουπόνι με χρηματική έκπτωση στο σύνολο της συναλλαγής και συγκεκριμένα: με τη συμπλήρωση του πρώτου σταθμού (milestone) των 100€ κερδίζει έκπτωση 1,5€, με τη συμπλήρωση του δευτέρου σταθμού (milestone) των 200€ κερδίζει έκπτωση 2,5€ και με τη συμπλήρωση του τρίτου σταθμού (milestone) των 300€ κερδίζει έκπτωση 5€. Τα εν λόγω κουπόνια, δύνανται να εξαργυρωθούν από την επόμενη πραγματοποιηθείσα αγορά και θα έχουν διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών. Για την εξαργύρωση του κουπονιού από τον 1ο σταθμό (milestone) με έκπτωση 1,5€ απαιτείται αγορά αξίας 15€ και άνω, για την εξαργύρωση του κουπονιού από τον 2ο σταθμό (milestone) με έκπτωση 2,5€ απαιτείται αγορά αξίας 20€ και άνω, και για την εξαργύρωση του κουπονιού από τον 3ο σταθμό (milestone) με έκπτωση 5€ απαιτείται αγορά αξίας 25€ και άνω. Τα εν λόγω κουπόνια, δύνανται να εξαργυρωθούν σε όλα τα φυσικά καταστήματα της Lidl Cyprus στην Κύπρο από την επόμενη πραγματοποιηθείσα αγορά και θα έχουν διάρκεια 14 ημερολογιακές ημέρες. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται και είναι διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα της Lidl Cyprus στην Κύπρο συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια πλην των καπνικών προϊόντων, των βρεφικών τροφών, των φαρμακευτικών προϊόντων και της μεγάλης και μικρής σακούλας μεταφοράς τροφίμων. Δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη εξαργύρωση (στην ίδια συναλλαγή) πολλαπλών κουπονιών που προσφέρουν χρηματική έκπτωσηmilestone (χρηματικό σταθμό). Κάθε συμμετέχων, θα ενημερώνεται για το εκπτωτικό κουπόνι που κέρδισε, εντός της εφαρμογής με ανάλογη ειδοποίηση και θα μπορεί να βρει τα εκπτωτικά κουπόνια στην ενότητα «Κουπόνια» εντός της εφαρμογής. Κρίσιμος χρόνος καθορισμού της απόδοσης των επιβραβεύσεων-εκπτωτικών κουπονιών είναι ο χρόνος συμπλήρωσης κάθε χρηματικού σταθμού (milestone) ή σε κάθε περίπτωση, το τέλος της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας. Με το τέλος της προωθητικής ενέργειας ή με την συμπλήρωση όλων των χρηματικών σταθμών (milestones) η χρηματική εικονική μπάρα θα εξαφανίζεται. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης πραγματοποιήσει επιστροφή προϊόντων από συναλλαγές που πραγματοποίησε κατά την διάρκεια που είναι ενεργή η προωθητική ενέργεια, τότε το ποσό της επιστροφής θα αφαιρεθεί από την χρηματική εικονική μπάρα εντός της εφαρμογής. Επίσης, εφόσον με το χρηματικό ποσό της επιστροφής που θα αφαιρεθεί από την χρηματική εικονική μπάρα, ο χρήστης «πέσει» κάτω από κάποιο σταθμό (milestone), τότε θα αφαιρεθούν τα αντίστοιχα κουπόνια που είχε κερδίσει ο χρήστης φτάνοντας τον εκάστοτε σταθμό (milestone). είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγείς και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.


3. Γενικές πληροφορίες


Η Lidl διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει την εν λόγω προωθητική ενέργεια. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ καθώς και να ακυρώσει συμμετοχές που γίνονται κατά παράβαση των παρόντων όρων. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις εναντίον της Lidl.


Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι συμμετοχής του Lidl Plus οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εντός της Lild Plus εφαρμογής και εδώ.