Στοιχεία Εταιρείας

Διεύθυνση:


LIDL Cyprus

Industrial Area

2 Pigasou Street

CY- 7100 Aradippou - Larnaca


Νομίμως καταχωρημένη στον Έφορο εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής Σ 10823.


VAT Number: CY 30010823A


Επικοινωνία:

Τηλ.: 800 94 404

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@lidl.com.cy


(Η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν ισχύει για αποστολή βιογραφικών και ζητήματα εργασίας, για τα οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ)


Τυχόν εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της Lidl. Σας συμβουλεύουμε να δίνετε προσοχή στoυς όρους προστασίας δεδομένων των συνδεόμενων ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοσελίδων ελέγχεται για νομικές παραβάσεις προτού συμπεριληφθεί στον παρόντα ιστότοπο της Lidl. Ωστόσο, η Lidl δεν επηρεάζει το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές. Η Lidl πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις των συνδέσμων της. Εάν διαπιστωθεί παράβαση νόμου, αυτός ο σύνδεσμος αφαιρείται άμεσα. Σε περίπτωση παράνομου, κατεστραμμένου ή ελλιπούς υλικού, καθώς και ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της κατάχρησης συνδέσμων, ευθύνεται αποκλειστικά ο πάροχος αυτών.