ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ LIDL PLUS

Ισχύς από: Ιούλιος 2023

Έκδοση: 1.5.2


Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για το Lidl Plus.


Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων στο Lidl Plus.


Ποιοι είμαστε;


Είμαστε η Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία (εφεξής («Lidl Stiftung», «εμείς» ή «εμάς») και ο διαχειριστής του προγράμματος πιστότητας Lidl Plus. Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο Lidl Plus.


Τι είναι το Lidl Plus;


Το Lidl Plus απευθύνεται σε καταναλωτές που επιθυμούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας από επιλεγμένους συνεργάτες και άλλες εταιρείες του ομίλου Lidl. Δημιουργούμε το προφίλ ενδιαφερόντων σας με βάση την αγοραστική σας συμπεριφορά, τη χρήση της εφαρμογής μας και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών του ομίλου εταιρειών Lidl.


Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε από εσάς;


Συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο Lidl Plus. Συλλέγουμε επίσης τη συμπεριφορά αγορών και χρήσης σας σε σχέση με το Lidl Plus και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες του ομίλου εταιρειών Lidl που χρησιμοποιείτε.


Γιατί συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για ποιους σκοπούς τα χρησιμοποιούμε;


Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας κυρίως για να εκπληρώσουμε τη σύμβαση που συνάψατε μαζί μας με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, δηλαδή για να προσδιορίσουμε τα πιθανά ενδιαφέροντά σας με βάση την αγοραστική σας συμπεριφορά και τη συμπεριφορά χρήσης σας σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ομίλου εταιρειών Lidl και για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες και προσφορές.


Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα σας στέλνουμε πληροφορίες προσαρμοσμένες σε εσάς σχετικά με τις τρέχουσες προωθητικές ενέργειες και προσφορές της Lidl μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, push ή SMS.


Επιπλέον, έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να καταστήσουμε την εμπειρία σας σε σχέση με το Lidl Plus όσο το δυνατόν πιο εύκολη και αποτελεσματική.


Σε ποιον διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά και ελέγχονται τακτικά από εμάς. Οι εταιρείες αυτές δεν επιδιώκουν ποτέ δικούς τους σκοπούς με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Επιπλέον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εθνικές εταιρείες της Lidl, προκειμένου να σας προβάλλουμε περιεχόμενο σχετικό με εσάς ή να διεξάγουμε έναν διαγωνισμό που διοργανώνεται από την αντίστοιχη εθνική εταιρεία, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Εάν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), διασφαλίζουμε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων με μέτρα όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, μηχανισμός πιστοποιήσεων ή αναγνωρισμένοι κώδικες δεοντολογίας.


Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα ανωνυμοποιηθούν μόλις εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας τους. Κατά κανόνα, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Lidl Plus. Εάν είστε ανενεργός για 24 μήνες, θα σας ενημερώσουμε για την επικείμενη διαγραφή.


Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;


Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, θα σας το παρέχουμε φυσικά δωρεάν. Έχετε το δικαίωμα, υπό τις αντίστοιχες νομικές προϋποθέσεις, να διορθώσετε εσφαλμένα δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να περιορίσετε την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον ή το δημόσιο συμφέρον. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει στο πλαίσιο του Lidl Plus. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που ακολουθεί, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην προαναφερθείσα ταχυδρομική διεύθυνση ή στo dataprotection@lidlplus.gr.


Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Lidl Plus


Το Lidl Plus είναι ένα πρόγραμμα πιστότητας του ομίλου εταιρειών Lidl (στο εξής «υπηρεσία» ή «Lidl Plus»), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm («Lidl Stiftung», «εμείς», «εμάς»). Η εταιρεία Lidl Stiftung επεξεργάζεται τα δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς της υπηρεσίας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς συλλέγει, συγκεντρώνει, αξιολογεί και διαβιβάζει τα δεδομένα στην εθνική εταιρεία Lidl Hellas & Sia O.E. (στο εξής από κοινού με την εταιρεία Lidl Stiftung: «εταιρείες Lidl» ) Ορισμένες επεξεργασίες απαιτούν τη συμμετοχή του ομίλου εταιρειών Lidl εφεξής « όμιλος εταιρειών».

)

Στο βαθμό που οι εταιρείες Lidl λαμβάνουν δεδομένα μέσω της υπηρεσίας επί τη βάσει της ελεύθερης συγκατάθεσής σας και σας ενημερώνουν για τις τρέχουσες προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες της Lidl, ενεργούν οι ίδιες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.


Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων ισχύει για τις δραστηριότητες επεξεργασίας της εταιρείας Lidl Stiftung ως υπεύθυνης επεξεργασίας δεδομένων.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ανωτέρω αναγραφόμενη ταχυδρομική διεύθυνση ή στο dataprotection@lidlplus.com.cy.


Η υπηρεσία απευθύνεται σε καταναλωτές (στο εξής «χρήστες» ή «εσείς»), οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες από την εταιρεία Lidl Stiftung σχετικά με προσφορές και προωθητικές ενέργειες του Lidl Plus όπως και προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες από επιλεγμένους συνεργάτες και εταιρείες Lidl, οι οποίες ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Η βάση για τον προσδιορισμό των σχετικών ενδιαφερόντων είναι η αγοραστική συμπεριφορά και η συμπεριφορά χρήσης όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών Lidl, η οποία εξηγείται λεπτομερέστερα κατωτέρω.


Με το Lidl Plus μπορείτε να απολαύσετε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προσφορές προσαρμοσμένες ειδικά στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αποκλειστικές εκπτώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες κατά τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικά στα επιλεγμένα online shops του ομίλου εταιρειών Lidl. Ανάλογα με το πού και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν από την εταιρεία Lidl Stiftung σε συγκεκριμένες εταιρείες Lidl, προκειμένου να σας παρασχεθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες.


1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με εσάς και ποια κανάλια επικοινωνίας χρησιμοποιούμε για αυτό;


1.1. Εγγραφή στο Lidl Plus


Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, ζητάμε τα ακόλουθα βασικά δεδομένα πελάτη: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου και προτιμώμενο κατάστημα Lidl. Προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε προσφώνηση, φύλο και διεύθυνση (οδό και αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη και χώρα). Για να ορίσετε το προτιμώμενο κατάστημα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γεωεντοπισμού της κινητής τερματικής συσκευής σας.


Πληροφορίες από το «My Lidl»


Όταν παρέχετε οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας στον «Lidl Λογαριασμό μου» όπως επίσης και την ημερομηνία γέννησης του τέκνου σας, θα συλλέξουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο του Lidl Plus.


1.2. Επισκεψιμότητα καταστημάτων


Όταν ταυτοποιηθείτε στο ταμείο σε μία επίσκεψή σας στο κατάστημα, καταγράφουμε το κατάστημα το οποίο επισκεφθήκατε, το είδος, την ποσότητα, και την τιμή των προϊόντων που αγοράσατε, τα κουπόνια που εξαργυρώσατε, το συνολικό ποσό της απόδειξης πληρωμής, καθώς και τον χρόνο της πληρωμής και τον τύπο των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε. Με την ταξινόμηση της αγοράς σας στον λογαριασμό πελάτη, επιδιώκουμε τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 2, όπως να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προσφορές προσαρμοσμένες ειδικά στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες.


Μπορείτε να ταυτοποιηθείτε στο ταμείο μέσω της ψηφιακής κάρτας πελάτη.


1.3. Κράτηση προϊόντων


Εάν κάνετε κράτηση ορισμένων προϊόντων μέσω της εφαρμογής Lidl Plus προκειμένου να τα αγοράσετε αργότερα από το κατάστημα και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Lidl Plus (ως τέτοια χρήση νοείται η αρχική σύνδεση με τον λογαριασμό σας Lidl Plus στην εφαρμογή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα μετά από επιτυχή εγγραφή), συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα 2, ιδίως για να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε προσφορές ειδικά προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. Αυτό γίνεται με την αντιστοίχιση της αγοράς των προϊόντων που έχετε κρατήσει στην κράτησή σας.


1.4. Εξυπηρέτηση πελατών


Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών των εταιρειών Lidl, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που δηλώνετε σε αυτό το πλαίσιο.


1.5. Χρήση της εφαρμογής


Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιείτε τις αγορές σας. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για όλο το περιεχόμενο που έχετε δει στην εφαρμογή, π.χ. τα ενεργοποιημένα κουπόνια, τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα προβεβλημένα άρθρα και το επιλεγμένο κύριο κατάστημά σας.


Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την εφαρμογή, όπως τις ενότητες που επισκεφθήκατε, τις οθόνες που προβλήθηκαν κατά τη χρήση, τον αριθμό των κλικ και των scroll. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη (Loyalty ID), πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την αναγνώριση της συσκευής, τη γλώσσα του συστήματος και την επιλεγμένη χώρα καθώς και την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.


Τα στοιχεία σύνδεσής σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Για να μην χρειάζεται να συνδεθείτε κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, τα δεδομένα σύνδεσής σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην εφαρμογή μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.


Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αγορών μπορούν να αποθηκευτούν στην τερματική σας συσκευή ή να σας προωθηθούν απευθείας μέσω του Messenger, στο βαθμό που επιτρέπετε στην εφαρμογή πρόσβαση στις φωτογραφίες/μέσα σας. Η κάμερα της κινητής τερματικής συσκευής σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση των QR-κουπονιών, εφόσον δώσετε σχετική εξουσιοδότηση.


Στο πλαίσιο της εφαρμογής, διεξάγουμε έρευνες και συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αγοραστική σας συμπεριφορά, τη χρήση της εφαρμογής από εσάς και τις προσωπικές συνήθειες και ενδιαφέροντά σας σε σχέση με άλλες εταιρείες Lidl. H συμμετοχή στις έρευνες είναι οικειοθελής.


1.6. Προσφορές Επιχειρηματικών Συνεργατών


Το Lidl Plus σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από ειδικές προσφορές από επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Ορισμένες από αυτές τις προσφορές απαιτούν να ταυτοποιηθείτε ως πελάτης του Lidl Plus χρησιμοποιώντας την ψηφιακή κάρτα πελάτη σας. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνεργάτης θα μας ενημερώσει για τη χρήση της εκάστοτε ειδικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πληροφοριών (π.χ. χρόνου, ποσότητας, τόπου), έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τις προσφορές μας ακόμη πιο στοχευμένα στα ενδιαφέροντά σας. Σε περίπτωση που πρέπει να χορηγηθεί μια ειδική προσφορά εντός του Lidl Plus για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με επιχειρηματικό συνεργάτη μας, ο τελευταίος θα μας παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου), ώστε να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σωστά την προσφορά στον λογαριασμό σας.


1.7. Online shop/ άλλες ψηφιακές υπηρεσίες


Εάν έχετε εγγραφεί στο online shop της Lidl ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, ιστοσελίδα ή άλλη ψηφιακή υπηρεσία που παρέχεται από εταιρεία που ανήκει στον όμιλο εταιρειών Lidl, όπως, υπηρεσίες click and collect, ανθοπωλείο, ταξίδια, online συνταγές, φωτογραφικές υπηρεσίες, Monsieur Cuisine App, Lidl Home App, Lidl Liddle Club, αυτές μας ενημερώνουν σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του είδους, της ποσότητας και της τιμής των προϊόντων που αγοράσατε ή/και κάνατε κράτηση μέσω διαδικτύου, των κουπονιών που εξαργυρώσατε, της αξίας του κουπονιού και του χρόνου της συναλλαγής και του είδους του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιήσατε, του τρόπου παράδοσης που επιλέξατε και της συμπεριφοράς σας ως πελάτη στις εν λόγω πλατφόρμες.


1.8. Ενημερωτικά δελτία άλλων παρόχων υπηρεσιών


Επιπλέον, εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του online shop ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο και παρέχεται από τον όμιλο εταιρειών Lidl, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες από τις εν λόγω εταιρείες σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη σε σχέση με το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όπως ο χρόνος ανοίγματος του ενημερωτικού δελτίου, οι σύνδεσμοι ή οι περιοχές στις οποίες κάνατε κλικ, η διάρκεια και η συχνότητα χρήσης.

1.9. Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη/ Cookies


Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, δημιουργούμε προφίλ κατηγοριοποίησης χρηστών, για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και τα αντιστοιχίζουμε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στο άτομό σας ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή στον αριθμό πελάτη. Εφόσον αυτά τα δεδομένα δεν είναι τεχνικά απαραίτητα για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της εφαρμογής, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε και αυτά τα δεδομένα μόνο εάν έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών tracking (ιχνηλάτησης) (βλ. σημείο 2 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων). Αυτή καλύπτει την ακόλουθη επεξεργασία.


Με την ανάλυση επιδιώκονται οι ακόλουθοι σκοποί:


• Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και των λειτουργιών τους,


• Βελτίωση της προσφοράς μας και της εμπορικής προώθησης των προϊόντων των εταιρειών Lidl μέσω (διαφημιστικών) εκστρατειών,


• Προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος (π.χ. μέσω μηνυμάτων push και διαφημιστικών banners σε υπηρεσίες τρίτων).


Για να μπορέσουμε να σας εμφανίσουμε πληροφορίες βάσει των ενδιαφερόντων σας, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε την προαναφερθείσα ανάλυση σε εσάς ως άτομο. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργούμε μια σύνδεση με τον αριθμό πελάτη σας από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η εγγραφή. Η συγκατάθεσή σας για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών καλύπτει επίσης αυτό το στάδιο επεξεργασίας.


Η εφαρμογή χρησιμοποιεί επίσης τις λειτουργίες A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions και Remote Config. Πρόκειται για υπηρεσίες ανάλυσης που παρέχονται από την Google. Έχουμε συνάψει σύμβαση για την κατ’ ανάθεση επεξεργασία δεδομένων με την Google (βλ. επίσης τις ενότητες 2 και 3.1 της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων).


Για την ανάλυση και την προβολή εξατομικευμένης διαφήμισης χρησιμοποιούμε τα εξής αναγνωριστικά διαφήμισης: i) το IDFA (αναγνωριστικό διαφήμισης = αναγνωριστικό διαφήμισης για συσκευές iOS) ή ii) το αναγνωριστικό διαφήμισης για Android ή iii) το αναγνωριστικό Huawei, τη διεύθυνση IP-/MAC, την κεφαλίδα HTTP και το δακτυλικό αποτύπωμα της κινητής τερματικής συσκευής σας (όπως επίσης: την ώρα εισόδου, τη χώρα, τη γλώσσα, τις τοπικές ρυθμίσεις, το λειτουργικό σύστημα, την έκδοσή του καθώς και την έκδοση της εφαρμογής). Επιπλέον, συμπεριλαμβάνουμε στην ανάλυση αυτή πληροφορίες για τη συσκευή του χρήστη και τη δραστηριότητα ιστού, καθώς και διακριτικά εφαρμογών και συμβάντων. Tα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά σε ψευδωνυμοποιημένη βάση.


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε το IDFA, το αναγνωριστικό διαφήμισης Android και το αναγνωριστικό Huawei ανά πάσα στιγμή μέσω του λειτουργικού σας συστήματος. Σε περίπτωση που το IDFA δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιούμε το SkAdNetwork, το attribution-API της Apple, για να αντιστοιχίσει τις εγκαταστάσεις της εφαρμογής μας με την αντίστοιχη διαφημιστική καμπάνια. Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας (βλ. επίσης ενότητα 2 της πολιτικής προστασίας δεδομένων).


Google Ads Customer Matching


Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Google Ads Customer Matching" της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (εφεξής "Google") στην εφαρμογή Lidl Plus. Κατά τη διαδικασία αυτή, λίστες με δεδομένα χρήστη αποστέλλονται στους διακομιστές της Google με τη βοήθεια των τεχνολογιών παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε. Στη συνέχεια, η Google συγκρίνει εάν τα διαβιβαζόμενα δεδομένα χρήστη ταιριάζουν με δεδομένα από πελάτες της Google και στη συνέχεια δημιουργεί ομάδες-στόχους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή διαφημίσεων. Οι διαφημίσεις μπορούν να εμφανιστούν εντός του δικτύου Google (YouTube, GMail ή εντός της μηχανής αναζήτησης) καθώς και σε διάφορες συσκευές (το λεγόμενο remarketing ή retargeting).


Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων κατ’ εντολή με την Google για τη χρήση του Google Ads Customer Matching σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 3 ΓΚΠΔ. Μέσω αυτής της σύμβασης, η Google δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες που της έχουν δοθεί για λογαριασμό μας και να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν μετά την παύση του σκοπού.


Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων από την Google, τα οποία διαβιβάζονται στην Google μέσω της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων για εξατομικευμένη διαφήμιση και συλλογή δεδομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google.


Meta/Facebook


Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Facebook Custom Audience" της Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (εφεξής "Facebook") στην εφαρμογή Lidl Plus. Η υπηρεσία Facebook Custom Audience μας επιτρέπει να σχηματίζουμε ομάδες-στόχους και να σχεδιάζουμε και να παίζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις στο Facebook ανάλογα με τις ανάγκες.


Για το σκοπό αυτό, μεταφορτώνονται λίστες με δεδομένα χρηστών στο Facebook - μέσω των τεχνολογιών εντοπισμού μας. Στη συνέχεια, το Facebook συγκρίνει εάν τα υποβληθέντα δεδομένα χρήστη ταιριάζουν με δεδομένα από χρήστες του Facebook και στη συνέχεια δημιουργεί ομάδες-στόχους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στόχευση διαφημίσεων στο Facebook. Με το Custom Audience, διασφαλίζουμε ότι οι διαφημίσεις εμφανίζονται στο Facebook μόνο σε άτομα που έχουν επισκεφθεί προηγουμένως την εφαρμογή μας ή ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας. Το Facebook χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς και για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων.


Τα άτομα παραμένουν σε ένα Custom Audience για μέγιστο διάστημα 180 ημερών. Μετά από 180 ημέρες, τα άτομα που ανήκουν στο Custom Audience του ιστότοπου διαγράφονται εάν δεν επισκεφθούν ξανά τον ιστότοπο.


Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με το Facebook όσον αφορά τη χρήση του Facebook Custom Audience σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ. Έχουμε συνάψει σύμβαση για την από κοινού ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων για να καθορίσουμε τις αντίστοιχες ευθύνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, είμαστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, ενώ το Facebook είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των αιτημάτων σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 21 του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης, μπορείτε κατ' αρχήν να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα δεδομένων έναντι οποιουδήποτε από τους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας.


Το Facebook βασίζει την επεξεργασία δεδομένων στη συγκατάθεση των χρηστών του Facebook στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ και τα έννομα συμφέροντα του Facebook σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ για την εξασφάλιση ακριβών και αξιόπιστων αναφορών ή ακριβών στατιστικών επιδόσεων για τους διαφημιζόμενους του Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά στις πληροφορίες απορρήτου του Facebook ή εδώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Facebook εδώ


Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της υπηρεσίας Custom Audiences συνολικά στον ιστότοπο του Facebook. Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Facebook, θα μεταφερθείτε στις ρυθμίσεις των διαφημίσεων του Facebook.


Ανάκληση της συγκατάθεσής σας Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την ιχνηλάτηση (tracking) κατά τη χρήση της εφαρμογής Lidl Plus, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον καθώς και να διαχειριστείτε την ιχνηλάτηση (tracking) μέσω της εφαρμογής μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας με τη ρύθμιση εξαίρεσης (opt out) πατώντας την επιλογή «Περισσότερα» --> «Nομικές Επισημάνσεις» --> «Κοινή χρήση δεδομένων στο Lidl Plus».

1.10. Υπηρεσίες Χαρτών


Στην εφαρμογή, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες χαρτών του λειτουργικού συστήματος της κινητής τερματικής συσκευής σας. Έτσι, μπορείτε να προβάλλετε τους διαδραστικούς χάρτες απευθείας στην εφαρμογή και έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χαρτών εύκολα π.χ. για να βρείτε καταστήματα Lidl κοντά σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες χαρτών, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τη διεύθυνση IP σας στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό γίνεται κατά κανόνα στον διακομιστή του εκάστοτε λειτουργικού συστήματος. Δεν έχουμε καμία επίδραση στην συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων που λαμβάνει χώρα από τους παρόχους του λειτουργικού συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις επιλογών σας για την προστασία του απορρήτου σας. Διεύθυνση και πολιτική απορρήτου των παρόχων:


• Χάρτες Google: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, https://policies.google.com/privacy?hl=el. Τους πρόσθετους όρους χρήσης για τους Χάρτες Google / το Google Earth μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el_ALL/help/terms_maps/.


• Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Καλιφόρνια. Τους όρους χρήσης για τους Xάρτες Apple μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-gr.html. Την πολιτική απορρήτου της Apple μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/privacy/gr/.


Huawei Map kit Aspiegel SE, 1F, Simmonscourt House, Ballsbridge, Dublin D04 W9H6, Ιρλανδία. https://developer.huawei.com/consumer/en/hms/huawei-MapKit/ Την πολιτική απορρήτου της Huawei μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.huawei.com/en/privacy-policy.


1.11. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους και εφαρμογές


Η εφαρμογή μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και εφαρμογές που διαχειρίζονται οι εταιρείες Lidl ή οι επιλεγμένοι συνεργάτες μας που περιγράφονται ανωτέρω ή άλλα τρίτα μέρη. Εάν κάνετε κλικ σε ένα από τα banner εντός της εφαρμογής των προϊόντων που προβάλλονται, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο/στην εφαρμογή ή στο αντίστοιχο app store. Οι σύνδεσμοι ενδέχεται επίσης να περιέχουν ειδικές τεχνολογίες tracking που επιτρέπουν στους διαχειριστές των ιστότοπων/εφαρμογών που αναφέρονται να κατανοήσουν και να υπολογίσουν από πού έμαθε ο χρήστης για αυτούς. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την σχετική πολιτική απορρήτου κάθε ιστοτόπου/εφαρμογής στην οποία ανακατευθύνεστε, προκειμένου να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς επεξεργάζεται ο διαχειριστής. Εάν σας ανακατευθύνουμε σε έναν από αυτούς τους ιστότοπους/ εφαρμογές, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με το (τεχνικό) αίτημά σας για επίσκεψη στην αντίστοιχη εφαρμογή ή ιστότοπο (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) καθώς και με βάση το έννομο συμφέρον του διαχειριστή για την διενέργεια διαφήμισης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).


1.12. Ενημερωτικό δελτίο/ Ειδοποιήσεις push/ SMS


Επιπλέον, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και, αν είναι εφικτό, αντιστοιχίζουμε στο πρόσωπό σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό πελάτη σας πληροφορίες αναφορικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο και άλλες πληροφορίες που σας αποστέλλουμε ως ειδοποιήσεις push ή SMS. Αναφορικά με τα ανωτέρω, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρονική στιγμή που ανοίγετε τα μηνύματα και τους συνδέσμους (links) ή τα σημεία στα οποία κάνατε κλικ, τα επιλεγμένα προϊόντα, τον χρόνο, τη διάρκεια και τη συχνότητα χρήσης.

Επίσης, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό (δείτε επίσης το σημείο 2 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων).


1.13. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ (όπως πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας σας ή τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις) δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμφανίζεται ανωτέρω.


2. Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στο σημείο 1, ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις ανάλογες υπηρεσίες του Lidl Plus.


2.1. Σκοπός επικοινωνίας, ταυτοποίησης και προστασίας του προφίλ πελάτη


Τα βασικά δεδομένα πελατών που συλλέγονται στο πλαίσιο της εγγραφής, εξυπηρετούν την επικοινωνία μαζί σας καθώς και τη σαφή ταξινόμηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς χρήσης σας στο προφίλ πελάτη σας.


Εάν κατά τη χρήση της εφαρμογής μας ή μέσω των ρυθμίσεων της κινητής τερματικής συσκευής σας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για εντοπισμό γεωγραφικής θέσης χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου «Να επιτρέπεται η πρόσβαση», θα χρησιμοποιούμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τρέχουσα τοποθεσία σας. Με αυτό τον τρόπο, επεξεργαζόμαστε την τοποθεσία σας, ιδίως στο πλαίσιο της λειτουργίας «Αναζήτηση καταστήματος και «Αναζήτηση προσφορών επιχειρηματικών συνεργατών» με βάση το GPS και το δίκτυο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας προβάλλουμε τα πλησιέστερα σε εσάς καταστήματα.

Δεν αποθηκεύουμε μόνιμα τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας.


Στο πλαίσιο της εγγραφής σας, σας ζητάμε την ημερομηνία γέννησής σας (βλ. σημείο 1 ανωτέρω). Αφενός, η συμμετοχή σας προϋποθέτει ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών (βλ. σημείο 2 των όρων συμμετοχής). Αφετέρου, υπάρχουν όρια ηλικίας για τη διαφήμιση ορισμένων προϊόντων για λόγους προστασίας της νεολαίας (για παράδειγμα, η διαφήμιση αλκοολούχων ποτών δεν πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους).


Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας προστατεύσουμε από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων με την αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, π.χ. όταν υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας από μια άγνωστη συσκευή, δηλαδή μια συσκευή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την πρόσβαση στην εφαρμογή Lidl Plus. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την αγοραστική σας συμπεριφορά από το online shop για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης.


Οι εν λόγω επεξεργασίες πραγματοποιούνται βάσει νομοθετικών διατάξεων που μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που απαιτείται για τη χρήση μιας υπηρεσίας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και επειδή έχουμε πρωταρχικό έννομο συμφέρον για να κάνουμε τη χρήση της εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο εύκολη και αποτελεσματική (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).


Σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων, ελέγχουμε αν έχετε αγοράσει το επηρεαζόμενο προϊόν για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για την ανάκληση. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχετε αγοράσει (παρακαλούμε βλ. ανωτέρω «Επισκεψιμότητα καταστημάτων»).


Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για την προστασία της υγείας σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ ΓΚΠΔ) και επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να σας ενημερώνουμε για τυχόν ανακλήσεις προϊόντων (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).


2.2. Σκοπός βελτιστοποίησης των μέτρων διαφήμισης, του δικτύου καταστημάτων και του σχεδιασμού των καταστημάτων


Όταν μας διαθέσετε τα δεδομένα διεύθυνσής σας, θα τα χρησιμοποιούμε για τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών μέτρων (ιδίως διανομή φυλλαδίων, διαφήμιση με αφίσες) και για τη βελτιστοποίηση του δικτύου και του σχεδιασμού των καταστημάτων. Η παροχή των στοιχείων της διεύθυνσής σας είναι προαιρετική. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτιστοποίηση των δικτύων πωλήσεων (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).


2.3. Σκοπός διερεύνησης των ενδιαφερόντων σας για προϊόντα


Για να σας προσφέρουμε τα οφέλη της συμμετοχής στο Lidl Plus, να παρουσιάσουμε σε εσάς και άλλους πελάτες τις καλύτερες δυνατές εξατομικευμένες προσφορές και να διεξάγουμε στοχευμένες έρευνες πελατών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Για να το κάνουμε αυτό, καθορίζουμε πρώτα ποια προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν και να σας αφορούν βάσει όλων των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην ενότητα 1, ιδίως των δεδομένων των συναλλαγών σας από το Lidl Plus και των πληροφοριών που λαμβάνουμε από το Lidl online shop ή άλλες εφαρμογές, ιστότοπους ή ψηφιακές υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω. Χρησιμοποιούμε μαθηματικές-στατιστικές μεθόδους για να προσδιορίσουμε αυτή τη συσχέτιση. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συγκρίνονται με τα δεδομένα άλλων πελατών. Μέσω αυτής της σύγκρισης, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με το ποια προϊόντα και προσφορές που προσέλκυσαν πελάτες με παρόμοια ενδιαφέροντα, μπορούν επίσης να ενδιαφέρουν εσάς και άλλους πελάτες.


Αυτό μας επιτρέπει να σας εφιστούμε την προσοχή σε εκπτωτικές εκστρατείες για τα αγαπημένα σας προϊόντα στην εφαρμογή Lidl Plus και στον ιστότοπο του αντίστοιχου online shop ή στις επιμέρους ψηφιακές υπηρεσίες, για παράδειγμα, να σας προσφέρουμε ειδικές εκπτωτικές τιμές, να σας προβάλλουμε εκπτωτικά κουπόνια και άλλα προνόμια για εσάς και να σας ενημερώνουμε ειδικά για ελκυστικές προσφορές στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων.


Για το σκοπό αυτό, θα λαμβάνετε (αν είναι δυνατόν, εξατομικευμένες) πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, νέες υπηρεσίες και νέες προσφορές στο streaming, τα φυσικά καταστήματα, το online shop, το ανθοπωλείο, τις φωτογραφίες, τα ταξίδια και για έρευνες.


Μετρώντας τη χρήση της εφαρμογής από εσάς (βλ. παραπάνω), αποκτούμε επίσης γενικές γνώσεις για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής Lidl Plus και την επιτυχία των διαφημιστικών μας εκστρατειών. Επιπλέον, παρέχουμε στους διαφημιστικούς συνεργάτες μας στατιστικά επεξεργασμένα, ανώνυμα δεδομένα (με βάση τη χρήση της εφαρμογής από εσάς καθώς και τα προϊόντα που αγοράσατε) σχετικά με την επιτυχία των διαφημιστικών εκστρατειών τους για σκοπούς τιμολόγησης και βελτιστοποίησης των διαφημιστικών εκστρατειών. Οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες δεν μπορούν να συσχετίσουν αυτές τις πληροφορίες με το άτομό σας. Επιπλέον, τα εξατομικευμένα προφίλ χρηστών χρησιμοποιούνται για την καλύτερη προσαρμογή μιας ενδεχόμενης διαφημιστικής προσέγγισης, ιδίως με τη μορφή ενημερωτικών δελτίων, στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και για τη βελτίωση της προσφοράς στο διαδίκτυο. Αυτό το προφίλ χρήστη περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Lidl Plus από εσάς.

Οι εν λόγω επεξεργασίες πραγματοποιούνται βάσει νομοθετικών διατάξεων που μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη χρήση μιας υπηρεσίας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ).

Εάν έχετε δώσει την αντίστοιχη συγκατάθεση, αυτό το προφίλ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουμε διαβάσει από την τερματική συσκευή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη» και «Ενημερωτικό δελτίο/ Ειδοποιήσεις push/ SMS», καθώς και τη διαβίβαση δεδομένων στους διαφημιστικούς συνεργάτες μας για την αναπαραγωγή (διαφημιστικού) περιεχομένου σε υπηρεσίες τρίτων.


Εκτός από την αύξηση της ενημερωτικής αξίας του προφίλ, χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής Lidl Plus και των άλλων διαδικτυακών προσφορών μας, εάν αυτό καλύπτεται από τη συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για αυτό είναι επίσης το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ.

2.4. Σκοπός βελτιστοποίησης των προσφορών μας στα φυσικά καταστήματα και το online shop


Εάν συμμετέχετε στις εθελοντικές έρευνές μας, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των προσφορών μας στα φυσικά καταστήματα και το online shop. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα επειδή έχουμε υπέρτερο έννομο συμφέρον να προσαρμόσουμε τις προσφορές μας όσο το δυνατόν περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).


2.5. Σκοπός ενημέρωσης και επικοινωνίας εμπορικής προώθησης


Εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για διαφημιστική επικοινωνία, θα σας στέλνουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη του προγράμματος, π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, πληροφορίες σχετικά με νέους συνεργάτες του προγράμματος και τα προνόμια των συνεργατών, ειδικές προσφορές για πελάτες και (εάν είναι δυνατόν, εξατομικευμένες) πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς, νέες υπηρεσίες και νέα από τις προσφορές σε streaming, στα φυσικά καταστήματα, στο online shop, στο ανθοπωλείο, στις φωτογραφίες και τα ταξίδια μέσω e-mail, SMS ή push message.Αυτή η απευθείας επικοινωνία λαμβάνει χώρα επειδή μας δώσατε την αντίστοιχη συγκατάθεση (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ).


2.6. Σκοπός συντονισμού βάσει της τοποθεσίας και του χρόνου


Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αναφορικά με τον την τοποθεσία και τον χρόνο των αγορών σας, προκειμένου να σας προσφέρουμε διαφήμιση βάσει χρόνου και τοποθεσίας, π.χ. μέσω ειδοποιήσεων push στο κινητό σας τηλέφωνο ή μέσω SMS. Εάν, για παράδειγμα, η προτιμώμενη ημέρα αγορών σας είναι το Σάββατο, μπορούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά για τις διαθέσιμες προσφορές για αυτή την ημέρα της εβδομάδας. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε προσφορές ανά περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερωθούμε σε ποια περιοχή προτιμάτε να πραγματοποιείτε τις αγορές σας.


Οι ειδοποιήσεις push είναι μηνύματα που αποστέλλονται από την εφαρμογή στη συσκευή σας και εμφανίζονται εκεί με σειρά προτεραιότητας. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις ειδοποιήσεις push εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής ή ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση της εφαρμογής στις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη ειδοποιήσεων push ανά πάσα στιγμή.


Η ανάλυση του τόπου και του χρόνου των αγορών σας, εξυπηρετεί τη χρήση μιας υπηρεσίας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και επειδή έχουμε πρωταρχικό έννομο συμφέρον να προσαρμόσουμε τις προσφορές μας όσο το δυνατόν καλύτερα τις προϋποθέσεις του χρόνου και του τόπου (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).


2.7. Σκοπός επεξεργασίας αιτημάτων πελατών


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας, διαχειρίζονται φυσικά εμπιστευτικά. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας καθώς και την διαχείριση και την απάντηση των αιτημάτων για τα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας.


Προκειμένου να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε τα αιτήματά σας προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κοινολογούμε τα δεδομένα που παρέχονται παραπάνω και σε άλλες εταιρείες Lidl. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου καταχώριση και αποθήκευση των δεδομένων αυτών προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα αιτήματά σας. Οι εταιρείες Lidl χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τον σκοπό της επαλήθευσής σας ως πελάτη ή χρήστη και της επεξεργασίας του αιτήματός σας.


Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία του αιτήματός σας, καθώς και του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.


Το δικό μας και το δικό σας ταυτόχρονο (έννομο) συμφέρον για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων απορρέει από τον σκοπό της απάντησης των αιτημάτων σας, της επίλυσης τυχόν προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν και, κατά συνέπεια, της διατήρησης και ενίσχυσης της ικανοποίησής σας ως πελάτη ή χρήστη των υπηρεσιών μας ή των υπηρεσιών άλλων εταιρειών της Lidl.


Η νομική βάση για την επεξεργασία των αιτημάτων προστασίας δεδομένων σας είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) ΓΚΠΔ καθώς αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τη έννομη υποχρέωσή μας να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.


2.8. Σκοπός παροχής της εφαρμογής


Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη χρήση της εφαρμογής, έτσι ώστε η εφαρμογή μας να λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να αποθηκεύσει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας, όπως χώρα και γλώσσα, ώστε να μπορούμε να επιλύσουμε γρήγορα τεχνικά προβλήματα και να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρήστη.


Η νομική βάση για τη χρήση των τεχνολογιών που απαιτούνται για αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ και το άρθρο 25, παράγραφος 2 του γερμανικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Τηλεπικοινωνιών (TTDSG) που σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.


Η χρήση των Υπηρεσιών Χαρτών βασίζεται στην συμβατική μας σχέση με εσάς (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) καθώς και στο έννομο συμφέρον μας για μια ελκυστική παρουσίαση των προσφορών μας και την εύκολη εύρεση των τοποθεσιών που υποδεικνύονται από εμάς στην εφαρμογή. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.


2.9. Σκοπός του ιστορικού του προϊόντος


Εάν έχετε κάνει κράτηση προϊόντων μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, θα σας τα εμφανίσουμε σε ένα ιστορικό, ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε μια σύνοψη των κρατήσεών σας. Η νομική βάση για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την εκτέλεση της σύμβασης χρήσης που έχει συναφθεί με εσάς.


2.10. Σκοπός της πρόληψης απάτης


Προκειμένου να αποτρέψουμε ενδεχόμενες οικονομικές ζημίες για τη Lidl, αναλύουμε την αγοραστική σας συμπεριφορά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Lidl Plus για σκοπούς πρόληψης περιπτώσεων απάτης. Συγκεκριμένα, αξιολογούμε επίσης αν και πόσο συχνά επιστρέφονται προϊόντα. Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους περιγραφόμενους σκοπούς της επεξεργασίας.3. Σε ποιον διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Σε περίπτωση δικαιολογημένων αιτημάτων από τις αρχές, θα διαβιβάσουμε τα ζητούμενα δεδομένα. Διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και σε τρίτους ως εξής:


3.1. Διαβίβαση στους παρόχους υπηρεσιών


Μερικές φορές χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Οι εταιρείες που συνεργάζονται με εμάς επιλέγονται προσεκτικά και έχουν δεσμευτεί συμβατικά έναντι μας. Δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και ελέγχονται πριν από την έναρξη της επεξεργασίας των δεδομένων και στη συνέχεια σε τακτική βάση. Οι εταιρείες αυτές δεν επιδιώκουν ποτέ προσωπικούς σκοπούς με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών τους για λογαριασμό μας.

Στο πλαίσιο αυτό, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας περαιτέρω σε αποδέκτες, οι οποίοι μας παρέχουν:

• ικανότητα αποθήκευσης, συστήματα βάσεων δεδομένων ή παρόμοια εργαλεία,

• τεχνική υποστήριξη

• συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της εμπορικής προώθησης


Σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της Meta, δεδομένα διαβιβάζονται στη Meta (βλ. ενότητα 1.10 της παρούσας πολιτικής απορρήτου).


3.2. Διαβίβαση στους υπεύθυνους λειτουργίας των υπηρεσιών Lidl


Εντός των εταιρειών Lidl (βλ. σημείο 1 ανωτέρω) διαβιβάζουμε τα ακόλουθα δεδομένα στην αντίστοιχη εθνική εταιρεία σύμφωνα με τις ανωτέρω οριζόμενες προϋποθέσεις:


• Τις προτιμήσεις σας για προϊόντα που προορίζονται για τη στοχευμένη προβολή σχετικού περιεχομένου σε εσάς

• Εάν συμμετέχετε σε κλήρωση ή διαγωνισμό ("Εκστρατεία") που διοργανώνεται από τις εταιρείες Lidl, διαβιβάζουμε τα δεδομένα που αναφέρονται στους Όρους συμμετοχής της εκστρατείας (π.χ. αριθμός πελάτη (Loyalty ID), αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)

• Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας, διαβιβάζουμε επίσης τα προαναφερθέντα δεδομένα στις εταιρείες της Lidl με τις οποίες επικοινωνείτε στο πλαίσιο ερωτημάτων εξυπηρέτησης πελατών. Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε αποσπάσματα του ερωτήματός σας σε συμβατικούς εταίρους (π.χ. προμηθευτές σε περίπτωση ερωτημάτων που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα) προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας


Εάν υπάρχει υποψία απάτης ή η Lidl υφίσταται οικονομική ζημία, θα διαβιβάσουμε τα ζητούμενα δεδομένα σχετικά με την αγοραστική σας συμπεριφορά/ συμπεριφορά επιστροφών σας στις εταιρείες Lidl.


Εάν κάνετε κράτηση προϊόντων μέσω της εφαρμογής Lidl Plus για μεταγενέστερη αγορά σε κατάστημα Lidl, θα διαβιβάσουμε στη Lidl Hellas & Sia O.E. μια λίστα με τα προϊόντα που έχετε κάνει κράτηση και τον αριθμό παραγγελίας σας. Αυτή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη χρήση αυτών των πληροφοριών για τη μεταγενέστερη επεξεργασία της σύμβασης αγοράς μαζί σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η νομική βάση για τη διαβίβαση αυτή είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, δηλαδή η λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης σε απάντηση του αιτήματός σας.


Μπορείτε να ενημερωθείτε για το εάν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) από τις πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τους παρόχους των υπηρεσιών μας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που είναι ισοδύναμο με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Ο ισχύων κατάλογος των χωρών με απόφαση επάρκειας βρίσκεται εδώ. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε η προστασία δεδομένων να διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, πιστοποιητικών ή άλλου αναγνωρισμένου κώδικα δεοντολογίας. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (βλ. σελίδα 1 ανωτέρω).


4. Πώς εγγυόμαστε την εμπιστευτική μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας;


Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, απαγορεύεται στους συνεργάτες μας που εμπλέκονται στην επεξεργασία δεδομένων, να συλλέγουν, να επεξεργάζονται ή να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Οι προσεκτικά επιλεγμένοι συνεργάτες μας έχουν πλήρη επίγνωση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύονται συμβατικά για το απόρρητο των δεδομένων κατά την έναρξη της εργασιακής τους σχέσης. Η υποχρέωση αυτή συνεχίζεται και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης.


5. Πώς εγγυόμαστε την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας;


Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Επομένως, έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ιδίως από τους κινδύνους κατά τη διαβίβαση αυτών, καθώς και σε περίπτωση που τα δεδομένα περιέλθουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Τα μέτρα αυτά προσαρμόζονται τακτικά στις προδιαγραφές της σύγχρονης τεχνολογίας.


6. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις άνω παραγράφους. Κατά κανόνα, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην υπηρεσία Lidl Plus. Εάν είστε ανενεργός για 24 μήνες, θα σας ενημερώσουμε για την επικείμενη διαγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αντιταχθείτε στη διαγραφή με το άνοιγμα ή την επανασύνδεση στην εφαρμογή. Διαφορετικά, τα δεδομένα διαγράφονται 72 ώρες μετά από τη διαγραφή του Lidl Plus.


Μπορείτε να επαναφέρετε τον λογαριασμό πελάτη σας εντός αυτών των 72 ωρών και να συνδεθείτε ξανά. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία διαγραφής ακυρώνεται. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω νομικών υποχρεώσεων φύλαξης δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μετά τη διαγραφή του Lidl Plus, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά περίπτωση από τη νομοθεσία ή από τους επιδιωκόμενους σκοπούς.


Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας αποστέλλετε όταν επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν από εμάς το αργότερο 90 ημέρες μετά την τελική απάντηση. Η εμπειρία έχει δείξει, ότι κατά κανόνα, ερωτήματα σχετικά με τις απαντήσεις μας δεν εμφανίζονται μετά από 90 ημέρες. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα αποθηκευτούν για 3 χρόνια μετά την τελική απάντηση που σας έχει δοθεί ως απόδειξη ότι σας έχουμε παράσχει ολοκληρωμένες πληροφορίες και ότι πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις.


7. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας;


Φυσικά, κατόπιν αιτήσεως, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ (ειδικά σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους διαβιβάζονται, τον σκοπό αποθήκευσης των δεδομένων κ.λπ.). Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν.


Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, όπως και τη διαγραφή δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων ή τη φορητότητα αυτών.


Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.


Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων γίνεται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχεία ε) ή στ) ΓΚΠΔ, ή λαμβάνει χώρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων.


Εάν έχετε δώσει συγκατάθεση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε με ισχύ για το μέλλον, π.χ. μέσω της επιλογής της εφαρμογής «Βοήθεια» --> «Επικοινωνία» ή (αν επιθυμείτε να καταργήσετε απευθείας τα μεμονωμένα κανάλια επικοινωνίας) μέσω της επιλογής «Ρυθμίσεις» --> «Ειδοποιήσεις» ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lidl.com.cy.


Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την ανάλυση χρήσης αυτής της εφαρμογής/ του «Lidl Λογαριασμού μου», μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια αντίστοιχη ρύθμιση στην εφαρμογή στην ενότητα «Περισσότερα» --> «Νομικές επισημάνσεις» --> «Κοινή χρήση δεδομένων στο Lidl Plus».


8. Καμία υποχρέωση για την παροχή δεδομένων


Εφόσον παρέχετε τα δεδομένα αυτά οικειοθελώς, δεν έχετε την υποχρέωση να δώσετε τις προαναφερόμενες προαιρετικές πληροφορίες. Ωστόσο, χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε πλήρως τις υπηρεσίες του Lidl Plus που βασίζονται σε αυτές. Μόνο τα προαιρετικά πεδία δεδομένων επισημαίνονται ως τέτοια.


9. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων;


Μία τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων μπορεί να καταστεί αναγκαία, λόγω αλλαγών στο νομικό πλαίσιο ή στο πεδίο της επεξεργασίας δεδομένων του Lidl Plus. Σε περίπτωση π.χ. αλλαγής του σκοπού συλλογής, επεξεργασίας ή χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή της ταυτότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας και των κατηγοριών των αποδεκτών, θα ενημερωθείτε και, εφόσον απαιτείται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.


Πληροφορίες προστασίας δεδομένων για το Lidl Plus

Για να δεις το αρχείο PDF θα χρειαστείς το Adobe Acrobat Reader.