Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στo Lidl Plus

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2023

Έκδοση: 1.5

Περιεχόμενα


1. Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής

3. Εγγραφή, Λογαριασμός και σύναψη σύμβασης

4. Αντικείμενο της Υπηρεσίας

4.1 Εξατομικευμένη παροχή πληροφοριών

4.2 Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων

4.2.1 Εγγραφή στο Lidl Plus

4.2.2 Δεδομένα από το «Ο Lidl Λογαριασμός Μου»

4.2.3 Επισκεψιμότητα καταστημάτων

4.2.4 Εξυπηρετήση πελατών

4.2.5 Χρήση της εφαρμογής

4.2.6 Δεδομένα σύνδεσης

4.2.7 Προσφορές Επιχειρηματικών Συνεργατώνs

4.2.8 Online Shop/άλλες ψηφιακές υπηρεσίες

4.2.9 Ενημερωτκά δελτία από άλλους παρόχους υπηρεσιών

4.2.10 Ενημερωτικό δελτίο/ Push Messages/ SMS

5. Γενικοί όροι χρήσης της υπηρεσίας

6. Οι υποχρεώσεις σας

7. Υπαναχώρηση

8. Ευθύνη

9. Τερματισμός, διαγραφή

10. Τελικές διατάξεις


1. Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις


Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («όροι συμμετοχής») ρυθμίζουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus (στο εξής «υπηρεσία») με τη χρήση της εφαρμογής Lidl Plus για κινητά («εφαρμογή Lidl Plus»), καθώς και με την κράτηση προϊόντων («Λειτουργία κράτησης») μέσω της εφαρμογής Lidl Plus. Την εν λόγω υπηρεσία διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co KG (στο εξής«Lidl Stiftung» ή «εμείς»). Ωστόσο, η Lidl Stiftung έχει το δικαίωμα να εμπλέξει υπεργολάβους ή/και άλλες εταιρείες Lidl (Lidl Cyprus), εφεξής αναφερόμενες από κοινού με τη Lidl Stiftung ως «εταιρείες Lidl» ή «Lidl») για την παροχή της υπηρεσίας. Ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων απαιτούν τη συμμετοχή του ομίλου Lidl (στο εξής « όμιλος εταιρειών»). Η υπηρεσία απευθύνεται σε καταναλωτές (στο εξής «χρήστες» ή «εσείς»), οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν κράτηση των προϊόντων μέσω της εφαρμογής Lidl Plus και/ή να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες από την Lidl σχετικά με προσφορές και προωθητικές ενέργειες της Lidl και επιλεγμένων συνεργατών, οι οποίες ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αντίστοιχες προτιμήσεις του κάθε ατόμου. Σκοπός χρήσης της εφαρμογής Lidl Plus είναι να λαμβάνουν οι χρήστες περιεχόμενο σχετικό με αυτούς, ενώ από την άλλη η Lidl να μην αποστέλλει περιεχόμενο τέτοιο, που δεν άπτεται των ενδιαφερόντων τους. Η βάση για τον προσδιορισμό του σχετικού περιεχομένου είναι η αγοραστική συμπεριφορά και η συμπεριφορά χρήσης όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών Lidl, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους συμμετοχής όρους και προϋποθέσεις εδώ. Δεν αποθηκεύουμε το κείμενο της σύμβασης μετά τη σύναψή της.


2. Προϋποθέσεις συμμετοχής


Για την εγγραφή στην υπηρεσία μας απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η συμμετοχή για εμπορικούς σκοπούς.


3. Εγγραφή, Λογαριασμός και σύναψη σύμβασης


Για τη χρήση της υπηρεσίας μας, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού. Κάνετε μια δεσμευτική πρόταση για την εγγραφή στην υπηρεσία και για τη χρήση του λειτουργικού αντικειμένου της υπηρεσίας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» στην εφαρμογή και παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον «O Lidl Λογαριασμός Μου» («Δεδομένα σύνδεσης») και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εγγραφή τώρα» («Πρόταση»). Δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα κόστος στο πλαίσιο αυτής της πρότασης. Μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια», μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία εγγραφής ανά πάσα στιγμή ή να αλλάξετε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει διαγράφοντας, προσθέτοντας ή διορθώνοντας τις πληροφορίες που παρέχονται στα διάφορα πεδία ή κλείνοντας την εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες που παρέχονται στον προσωπικό σας λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.


Μετά τη λήψη της πρότασής σας για τη σύναψη της σύμβασης, θα στείλουμε επιβεβαίωση λήψης αυτής («Αποδοχή πρότασης») στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Αυτή η αποδοχή πρότασης αντιπροσωπεύει επίσης την αποδοχή της πρότασης («σύναψη σύμβασης») και περιέχει έναν σύνδεσμο επαλήθευσης. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόλις λάβετε την αποδοχή πρότασης.


Επειδή η εν λόγω υπηρεσία προσφέρεται σε εθελοντική βάση και χωρίς κόστος για εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη δημιουργία λογαριασμού σε μεμονωμένες περιπτώσεις χωρίς να συμπεριληφθεί ειδική αιτιολογία.


Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσετε, δεν μπορούν να αντιστοιχούν σε άλλο λογαριασμό χρήστη. Επίσης δεν επιτρέπεται να δηλώσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε εσάς, ιδίως τις λεγόμενες «διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας χρήσης». Είναι απαραίτητο να διατηρείτε ασφαλή τα δεδομένα πρόσβασής σας. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση άλλων ατόμων στο λογαριασμό σας.


Κάθε αλληλεπίδραση με την Lidl, η οποία λαμβάνει χώρα μέσω του δικού σας λογαριασμού, αποδίδεται σε εσάς. Αυτό ισχύει επίσης και για την περίπτωση όπου ένα τρίτο άτομο ενεργεί μέσω του λογαριασμού σας, αν αυτό το άτομο απέκτησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας, λόγω της αμελούς συμπεριφοράς σας. Παραμένει δική σας υποχρέωση να μας ενημερώνετε άμεσα, αναφορικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτούμενη χρήση του λογαριασμού σας, καθώς και να αλλάζετε τα δεδομένα πρόσβασης, εάν υπάρχει υποψία ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από άλλο (-α) άτομο (-α). Στη διάθεσή σας βρίσκονται οι ακόλουθες επιλογές για την εγγραφή σας στο Lidl Plus:


• μέσω της Lidl Plus εφαρμογής μας (app), η οποία είναι διαθέσιμη για διάφορες κινητές πλατφόρμες.


Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, σας αποδίδεται αυτόματα ένας αριθμός πελάτη.


4. Αντικείμενο της Υπηρεσίας κατά τη χρήση της εφαρμογής Lidl Plus


Η παρούσα ενότητα ισχύει μόνο για τη χρήση της εφαρμογής Lidl Plus. Ως «Χρήση της εφαρμογής Lidl Plus» στο πλαίσιο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων νοείται η χρήση της εφαρμογής Lidl Plus από την πρώτη σύνδεση στον Lidl Plus λογαριασμό σας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα μετά από επιτυχή εγγραφή. Η ενότητα 6 ισχύει για τη χρήση της λειτουργίας κράτησης. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήρες αντικείμενο της υπηρεσίας μόνο εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus, η λειτουργία κράτησης δεν θα είναι διαθέσιμη για εσάς.


4.1. Εξατομικευμένη παροχή πληροφοριών


Σκοπός της υπηρεσίας κατά τη χρήση της εφαρμογής Lidl Plus είναι να σας αποσταλούν ή να προβληθούν σε εσάς, μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, πληροφορίες, ειδικά προσαρμοσμένες όσο το δυνατόν περισσότερο –στο μέτρο του δυνατού– στις ανάγκες σας, καθώς και να σχεδιαστούν οι προσφορές και οι υπηρεσίες μας με έναν πιο εξατομικευμένο τρόπο.


Η συμμετοχή στο Lidl Plus είναι δωρεάν.


Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus θα επωφεληθείτε μιας ευρείας ποικιλίας υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσφορές που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και επιθυμίες σας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκπτώσεις και ειδικές προωθητικές ενέργειες. Για τον σκοπό αυτό, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας σε συνάρτηση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Lidl.


Εάν σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, οι σχετικές πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς του Lidl Plus, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεση.


4.2. Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων


Βάση για τον προσδιορισμό των προσφορών που είναι κατάλληλες για εσάς αποτελούν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο:


4.2.1. Εγγραφή στο Lidl Plus


Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, ζητάμε τα ακόλουθα βασικά δεδομένα πελατών: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου και προτιμώμενο κατάστημα Lidl. Προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε προσφώνηση, φύλο και διεύθυνση (οδός, αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα). Για να ορίσετε το προτιμώμενο κατάστημα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γεωεντοπισμού της κινητής τερματικής συσκευής σας.


4.2.2 Δεδομένα από τον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου»


Εάν έχετε παράσχει οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας στον «Ο Lidl Λογαριασμός μου» σας, θα συλλέξουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο του Lidl Plus.


4.2.3. Επισκεψιμότητα καταστημάτων


Όταν ταυτοποιηθείτε στο ταμείο σε μία επίσκεψή σας στο κατάστημα, καταγράφουμε το κατάστημα το οποίο επισκεφθήκατε, το είδος, την ποσότητα, και την τιμή των προϊόντων που αγοράσατε, τα κουπόνια που εξαργυρώσατε, το συνολικό ποσό της απόδειξης πληρωμής, το μέσο ποσό των αποδείξεών σας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, τη συχνότητα των αγορών σας καθώς και τον χρόνο της πληρωμής και τον τύπο των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε. Με την αντιστοίχιση της αγοράς σας στον λογαριασμό πελάτη, επιδιώκουμε τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 4.1, όπως να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προσφορές προσαρμοσμένες ειδικά στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες.


Στο ταμείο, η διαδικασία ταυτοποίησης πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής κάρτας πελάτη. Τα κουπόνια στο Lidl Plus λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία πληρωμής μόνο εάν τα έχετε ενεργοποιήσει εκ των προτέρων στην εφαρμογή στην ενότητα «Κουπόνια».


4.2.4. Εξυπηρέτηση Πελατών


Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε σε αυτό το πλαίσιο.


4.2.5. Χρήση της εφαρμογής


Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιείτε τις αγορές σας. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για όλο το περιεχόμενο που έχετε δει στην εφαρμογή, π.χ. τα ενεργοποιημένα κουπόνια, τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα προβεβλημένα άρθρα και το επιλεγμένο κύριο κατάστημά σας. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την εφαρμογή, όπως τις ενότητες που επισκεφτήκατε, τις οθόνες που προβλήθηκαν κατά τη χρήση, τον αριθμό των κλικ και των scroll. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη (Loyalty ID), πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την αναγνώριση της συσκευής, τη γλώσσα του συστήματος και την επιλεγμένη χώρα καθώς και την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής από εσάς μόνο με τη συγκατάθεσή σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων.


4.2.6 Κράτηση προϊόντος


Εάν κάνετε κράτηση προϊόντων μέσω της εφαρμογής Lidl Plus και τα προχωρήσετε στην αγορά τους σε κάποιο κατάστημα, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας κράτησης και τα προϊόντα που αγοράσατε.


4.2.7. Δεδομένα σύνδεσης (login)


Τα δεδομένα σύνδεσής σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Για να μην χρειάζεται να συνδεθείτε κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, τα δεδομένα σύνδεσής σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην εφαρμογή μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.


4.2.8. Προσφορές Επιχειρηματικών Συνεργατών


Στην εφαρμογή Lidl Plus, θα έχετε μερικές φορές τη δυνατότητα, για παράδειγμα στο πλαίσιο ειδικών προωθητικών ενεργειών, να λαμβάνετε ειδικές προσφορές από συνεργαζόμενες εταιρείες. Κατά κανόνα, οι εν λόγω προσφορές περιλαμβάνουν ένα γενικό ή εξατομικευμένο αναγνωριστικό αριθμό (στο εξής Promotion Code), ο οποίος έχει εκχωρηθεί από τον εκάστοτε συνεργάτη και τον οποίο θα πρέπει να δηλώσετε ή ο οποίος θα πρέπει να σαρωθεί κατά την εξαργύρωση του κουπονιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να επωφεληθείτε από την προσφορά, αντί του Promotion Code, θα πρέπει να λάβει χώρα η ταυτοποίησή σας, ως πελάτης του Lidl Plus, μέσω της χρήσης της ψηφιακής κάρτας πελάτη. Τα κουπόνια δεν αποτελούν δική μας προσφορά. Συνεπώς, η αποδοχή και η χρήση αυτών υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους, καθώς και στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του συνεργάτη. Ως εκ τούτου, οι προσφορές συνεργατών μπορούν να τροποποιούνται ή/ και να αφαιρούνται κατά καιρούς από τον συνεργάτη που προσφέρει την προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες πληροφορίες. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας ενημερώνουν για την εξαργύρωση κουπονιών, δελτίων, κωδικών δελτίων κ.λπ. Εφόσον η λειτουργία «Πλεονεκτήματα συνεργατών» περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (υπερσυνδέσμους), οι οποίοι οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων, αυτές οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες υπόκεινται ως προς το περιεχόμενό τους αποκλειστικά στην ευθύνη του σχετικού διαχειριστή.


Σε περίπτωση που χορηγηθεί μια ειδική προσφορά εντός του Lidl Plus για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τους συνεργάτες μας, θα λάβουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση

email και αριθμό τηλεφώνου) από αυτούς, ώστε να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σωστά την ειδική προσφορά στον λογαριασμό σας.


4.2.9 Online shop/ άλλες ψηφιακές υπηρεσίες


Εάν έχετε εγγραφεί στο online shop της Lidl ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, ιστοσελίδα ή άλλη ψηφιακή υπηρεσία που παρέχεται από εταιρεία που ανήκει στον όμιλο εταιρειών, όπως, υπηρεσίες click and collect, ανθοπωλείο, ταξίδια, online συνταγές, φωτογραφικές υπηρεσίες, Monsieur Cuisine App, Lidl Home App, Lidl Liddle Club, αυτές μας ενημερώνουν σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του είδους, της ποσότητας και της τιμής των προϊόντων που αγοράσατε ή/και κάνατε κράτηση μέσω διαδικτύου, των κουπονιών που εξαργυρώσατε, του ποσού του κουπονιού και του χρόνου της συναλλαγής και του είδους του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιήσατε, του τρόπου παράδοσης που επιλέξατε και της συμπεριφοράς σας ως πελάτη στις εν λόγω πλατφόρμες.


4.2.10 Ενημερωτικά δελτία άλλων παρόχων υπηρεσιών


Επιπλέον, εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του online shop ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο και παρέχεται από τον όμιλο εταιρειών, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες από τις εν λόγω εταιρείες σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη σε σχέση με το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όπως ο χρόνος ανοίγματος του ενημερωτικού δελτίου, οι σύνδεσμοι ή οι περιοχές στις οποίες κάνατε κλικ, η διάρκεια και η συχνότητα χρήσης.


4.2.11 Ενημερωτικό δελτίο / Push Messages / SMS


Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σας σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο και άλλες πληροφορίες που σας στέλνουμε ως push messages ή SMS, τις αποθηκεύουμε και, αν είναι δυνατόν, τις αντιστοιχίζουμε σε εσάς ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή στον αριθμό πελάτη σας. Σε σχέση με αυτό συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το χρόνο ανοίγματος του μηνύματος, τους συνδέσμους ή τις περιοχές που επιλέξατε, τα επιλεγμένα προϊόντα, το χρόνο, τη διάρκεια και τη συχνότητα χρήσης.


4.3. Ανάλυση δεδομένων


Τα δεδομένα που περιγράφονται στην ενότητα 4.2 συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων μας. Η αξιολόγηση από μέρους μας των εν λόγω δεδομένων, αποσκοπεί στον εντοπισμό πληροφοριών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, έτσι ώστε να σας αποστέλλουμε ή να σας προβάλλουμε μόνο πληροφορίες τέτοιες που να σχετίζονται με εσάς. Για τον εντοπισμό πιθανών προτιμήσεων αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιούμε επίσης μαθηματικές στατιστικές μεθόδους. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συγκρίνονται με αυτά άλλων πελατών. Μέσω αυτής της σύγκρισης, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με το ποια προϊόντα και προσφορές που προσέλκυσαν πελάτες με παρόμοια ενδιαφέροντα, μπορούν επίσης να ενδιαφέρουν και εσάς ή άλλους πελάτες. Μολαταύτα, η Lidl δεν έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίσει, ότι η επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα πάντοτε ακριβώς με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο και ότι θα λαμβάνετε μόνο προσφορές που σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, δημιουργούμε στατιστικές αξιολογήσεις σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής καθώς και προφίλ κατηγοριοποίησης χρηστών. Συσχετίζουμε αυτές τις πληροφορίες με εσάς για διαφημιστικούς σκοπούς που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Αποκτούμε επίσης γενικές πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής μας και την επιτυχία των διαφημιστικών μας εκστρατειών. Παρέχουμε στους διαφημιστικούς μας συνεργάτες στατιστικά επεξεργασμένα ανώνυμα δεδομένα σχετικά με την επιτυχία των διαφημιστικών τους εκστρατειών για σκοπούς τιμολόγησης. Οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες δεν μπορούν να συσχετίσουν αυτές τις πληροφορίες με το άτομό σας.


Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

5. Γενικοί όροι για τη Χρήση της Υπηρεσίας


Η παρούσα ενότητα ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus (όπως ορίζεται στην ενότητα 4 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων). Για τη χρήση της λειτουργίας κράτησης ισχύει η ενότητα 6. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήρες αντικείμενο της υπηρεσίας μόνο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus.


Για τη χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus, απαιτείται έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η δημιουργία ενός ο «Lidl Λογαριασμός μου».


Για τη χρήση επίσης της εφαρμογής Lidl Plus, ο συμμετέχων πρέπει να κάνει λήψη του λογισμικού μέσω κάποιου App Store. Διατίθενται ειδικές εκδόσεις λογισμικού για διαφορετικούς τύπους κινητών τηλεφώνων. Για τεχνικούς λόγους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσφορά κατάλληλου λογισμικού για ορισμένους τύπους συσκευών. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο λογισμικό για το κινητό τηλέφωνο του χρήστη, αυτός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες στη σχετική συσκευή. Ωστόσο, η Lidl Stiftung θα προσπαθήσει να προσφέρει το λογισμικό για όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά μοντέλα κινητών συσκευών. Λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης προσφοράς προϊόντων στην αγορά κινητών συσκευών, η Lidl Stiftung δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια τρέχουσα λίστα με όλα τα κινητά τηλέφωνα που είναι κατάλληλα για τη χρήση των υπηρεσιών.


Η εγκατάσταση του λογισμικού και η χρήση των υπηρεσιών προϋποθέτει την τακτική διαβίβαση δεδομένων μέσω του κινητού τηλεφώνου του συμμετέχοντα. Ο όγκος και η συχνότητα της διαβίβασης δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο και την έκταση της χρήσης των υπηρεσιών. Τα έξοδα σύνδεσης για τη διαβίβαση δεδομένων επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα. Ο όγκος εξαρτάται από τη σύμβαση μεταξύ του συμμετέχοντος και του εκάστοτε παρόχου κινητής τηλεφωνίας.


Το κόστος για τη δημιουργία μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο καθώς και για τη συντήρησή της από την πλευρά του χρήστη δεν αποτελεί μέρος της υπηρεσιών της Lidl Stiftung. Η ευθύνη εξαρτάται από τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση μεταξύ του συμμετέχοντος και του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.


Η χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus προϋποθέτει επίσης επαρκές επίπεδο μπαταρίας και φωτεινότητας της οθόνης για τη σάρωση του κωδικού QR κατά τη διαδικασία του check-out στο ταμείο.


Ο κάθε συμμετέχων έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τις ενημερώσεις της εφαρμογής που προσφέρει η Lidl. Θα ενημερωθεί σχετικά με αυτό κατά τη χρήση του λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus σε παραποιημένες τερματικές συσκευές (π.χ. μέσω jailbreaking/ rooting).


6. Λειτουργία κράτησης


Η παρούσα ενότητα αφορά τη χρήση της λειτουργίας κράτησης. Η κράτηση είναι διαθέσιμη μόνο στην εφαρμογή Lidl Plus.


6.1 Αντικείμενο


Η λειτουργία κράτησης σάς επιτρέπει να κάνετε κράτηση των προϊόντων που προσδιορίζονται λεπτομερέστερα εντός της εφαρμογής Lidl Plus και στη συνέχεια να τα παραλάβετε από κάποιο κατάστημα της επιλογής σας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία μέσω της εφαρμογής Lidl Plus σύμφωνα με την ενότητα 3. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ορισμένα προϊόντα της γκάμας μας είναι διαθέσιμα μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη λειτουργία κράτησης στην εφαρμογή Lidl Plus ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


6.2. Μη δεσμευτικός χαρακτήρας της κράτησης


Οι κρατήσεις είναι δωρεάν και μη δεσμευτικές. Η κράτηση δεν δημιουργεί κύριες συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή η κράτηση δεν σας υποχρεώνει σε αγορά ούτε δημιουργεί αξίωση εκ μέρους σας για την παρουσίαση ή τη μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων.


6.3 Διαδικασία κράτησης


Η λειτουργία κράτησης στην εφαρμογή Lidl Plus θα σας εμφανίζει αυτόματα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο επιλεγμένο κατάστημα. Εάν τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα στο επιλεγμένο κατάστημα, μπορείτε να μεταβείτε σε άλλο κατάστημα. Πραγματοποιείτε μια κράτηση επιλέγοντας πρώτα το προϊόν στην επιθυμητή ποσότητα στην εφαρμογή Lidl Plus και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Κράτηση» για να τοποθετήσετε το προϊόν στο καλάθι αγορών. Μέσα στο καλάθι αγορών, μπορείτε ακόμα να αλλάξετε την ποσότητα των επιλεγμένων προϊόντων ή να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι αγορών. Η κράτηση ολοκληρώνεται μόλις κάνετε κλικ στο «Επιβεβαίωση κράτησης» στο καλάθι αγορών. Στη συνέχεια, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής της κράτησής σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Μόλις τα δεσμευμένα προϊόντα κατατεθούν στο κατάστημα και είναι έτοιμα για παραλαβή, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δείτε για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν τα προϊόντα στο κατάστημα μέσω της εφαρμογής Lidl Plus καθώς και στην ειδοποίηση παραλαβής. Δεν είναι δυνατή η παράταση του χρόνου παραμονής στο κατάστημα. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την κατάσταση της κράτησής σας στην εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.


6.4 Παραλαβή και αγορά στο κατάστημα


Για να παραλάβετε τα προϊόντα που έχετε κρατήσει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν υπάλληλο του επιλεγμένου καταστήματος και ενημερώστε τον για τον αριθμό παραγγελίας της κράτησης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή Lidl Plus, στην επιβεβαίωση της κράτησης ή στην ειδοποίηση παραλαβής. Στη συνέχεια, η αγορά των κρατηθέντων προϊόντων πραγματοποιείται με την πληρωμή των προϊόντων επί τόπου στο ταμείο του καταστήματος. Αντισυμβαλλόμενός σας είναι η εταιρεία Lidl στην οποία υπάγεται το επιλεγμένο κατάστημα.


6.5 Μεταγενέστερη αλλαγή και ακύρωση της κράτησης


Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε πλήρως ή μερικώς την κράτηση ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Η κράτησή σας» στην εφαρμογή Lidl Plus, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αλλαγή» ή «Ακύρωση κράτησης» αντίστοιχα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αλλαγή», η προηγούμενη κράτησή σας θα ακυρωθεί και όλα τα προϊόντα που είχατε αρχικά κρατήσει θα προστεθούν ξανά στο καλάθι αγορών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε το καλάθι αγορών και να επιβεβαιώσετε ξανά τη δέσμευση κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση κράτησης». Εάν η κράτηση δεν επιβεβαιωθεί εκ νέου, δεν θα γίνει καμία κράτηση προϊόντων. Μετά από κάθε αλλαγή ή ακύρωση της κράτησής σας, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.


Ως εναλλακτική λύση στην ακύρωση ή εάν η ακύρωση της κράτησης δεν είναι πλέον τεχνικά εφικτή επειδή η κράτηση δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση «υπό προετοιμασία», μπορείτε επίσης να αφήσετε την κράτηση να λήξει, μη παραλαμβάνοντας τα κρατηθέντα προϊόντα εντός της περιόδου κράτησης που ορίζεται στον όρο 6.3.


6.6 Ιστορικό


Εφόσον η λειτουργία κράτησης είναι ενεργή στην εφαρμογή Lidl Plus, οι κρατήσεις σας θα εμφανίζονται στο λογαριασμό σας.


7. Οι υποχρεώσεις σας


Απαιτείται


a. να δηλώσετε τα ορθά στοιχεία σας κατά την εγγραφή σας και να διατηρείτε το προφίλ σας ενημερωμένο


b. να διατηρείτε τον κωδικό σας μυστικό και να τον αλλάξετε σε περίπτωση κακόβουλης ή ύποπτης κατάχρησης και


c. να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία


8. Υπαναχώρηση


8.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης


Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να παρέχετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.


Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας αποστείλετε στη διεύθυνση


Lidl Stiftung & Co. KG


Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία


Τηλέφωνο: 800 94 404


E-mail: dataprotection@lidl.plus.com.cy


με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε τη γνωστοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.


8.2 Συνέπειες της υπαναχώρησης


Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει εκ νέου από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας- σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή.
Εάν αιτηθήκατε την έναρξη των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, πρέπει να μας καταβάλλετε ένα εύλογο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί έως τη στιγμή που μας γνωστοποιείτε την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης όσον αφορά την παρούσα σύμβαση σε σχέση με το συνολικό αντικείμενο των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση.


8.3 Φόρμα υπαναχώρησης

Φόρμα υπαναχώρησης

Για να δεις το αρχείο PDF θα χρειαστείς το Adobe Acrobat Reader.

9. Ευθύνη


Ευθυνόμαστε απεριόριστα για δόλο και βαριά αμέλεια, καθώς και για ζημίες που προκύπτουν από απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή βλάβη της υγείας.


Σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας, ευθυνόμαστε μόνο σε περίπτωση παραβίασης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης. Ως ουσιώδης συμβατική υποχρέωση υπό αυτή την έννοια νοείται η υποχρέωση, η εκπλήρωση της οποίας καθιστά κατ' αρχάς δυνατή την εκτέλεση της σύμβασης και στην εκπλήρωση της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί συνεπώς κατά κανόνα να βασιστεί. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη περιορίζεται στην τυπική και προβλέψιμη ζημία κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.


Οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν αναλόγως υπέρ των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων μας.


Τυχόν ευθύνη εκ μέρους μας για εγγυήσεις που έχουν ρητά χαρακτηριστεί ως τέτοιες και για αξιώσεις που βασίζονται στον νόμο περί ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα δεν θίγονται.

Κατά τα λοιπά, αποκλείεται κάθε ευθύνη εκ μέρους μας.


10. Τερματισμός, διαγραφή


Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση, επιλέγοντας τη λειτουργία "Διαγραφή λογαριασμού". Είναι επίσης δυνατός ο τερματισμός και από την πλευρά της εταιρείας Lidl Stiftung ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση 10 ημερών χωρίς παροχή αιτιολόγησης. Το δικαίωμα των συμβαλλομένων για έκτακτο τερματισμό για σπουδαίο λόγο παραμένει ανεπηρέαστο.


11. Τελικές διατάξεις


Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί αντίθετη προς το νόμο, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πύλη για την επίλυση διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι αλλά ούτε και πρόθυμοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.Όροι συμμετοχής στο Lidl Plus

Για να δεις το αρχείο PDF θα χρειαστείς το Adobe Acrobat Reader.