Οροι συμμετοχης στo Lidl Plus

A. Όροι συμμετοχής στo Lidl Plus

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2022

1.    Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις

Οι παρόντες όροι συμμετοχής ρυθμίζουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πιστότητας πελατών (στο  εξής «υπηρεσία»). Την εν λόγω υπηρεσία διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co KG (στο εξής «Lidl Stiftung» ή «εμείς»), καθώς και η εταιρία LIDL CYPRUS (από κοινού, στο εξής «Lidl»), η οποία συμμετέχει στην παροχή της. Η υπηρεσία απευθύνεται σε καταναλωτές (στο εξής «χρήστες» ή «εσείς»), οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες από την Lidl σχετικά με προσφορές και προωθητικές ενέργειες της Lidl και επιλεγμένων συνεργατών, οι οποίες ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αντίστοιχες προτιμήσεις του κάθε ατόμου. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να λαμβάνουν οι χρήστες περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις προτιμήσεις τους, ενώ από την άλλη η Lidl να μην αποστέλλει περιεχόμενο τέτοιο, που δεν άπτεται των ενδιαφερόντων τους. Η βάση για τον προσδιορισμό του σχετικού περιεχομένου είναι η καταναλωτική συμπεριφορά και  συμπεριφορά χρήσης όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών Lidl, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους συμμετοχής.

2.    Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την εγγραφή στην υπηρεσία μας απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η συμμετοχή για εμπορικούς σκοπούς.

3.    Εγγραφή και Λογαριασμός

Για τη χρήση της υπηρεσίας μας, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού.

Η νέα εγγραφή σας στην υπηρεσία και η έναρξη χρήσης του λειτουργικού πεδίου της αυτής, τοποθετείται χρονικά στο σημείο που θα επιλέξετε το κουμπί "Συνέχεια" στην εφαρμογή και αφού παρέχετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας My Lidl ("Δεδομένα σύνδεσης") και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εγγραφή". Δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα κόστος ως αποτέλεσμα αυτής της εγγραφής. Μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια", μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία εγγραφής ανά πάσα στιγμή ή να αλλάξετε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει διαγράφοντας, προσθέτοντας ή διορθώνοντας τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα διάφορα πεδία ή κλείνοντας την εφαρμογή. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται στον προσωπικό σας λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.

Μετά την παραλαβή της δήλωσης βουλήσεώς σας, θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση αντιπροσωπεύει την αποδοχή της προσφοράς και περιέχει έναν σύνδεσμο επαλήθευσης. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόλις λάβετε την επιβεβαίωση.

Επειδή η εν λόγω υπηρεσία προσφέρεται σε εθελοντική βάση και χωρίς κόστος για εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη δημιουργία λογαριασμού σε μεμονωμένες περιπτώσεις χωρίς να συμπεριληφθεί ειδική αιτιολογία.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσετε, δεν μπορούν να αντιστοιχούν σε άλλο λογαριασμό χρήστη. Επίσης δεν επιτρέπεται να δηλώσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε εσάς, ιδίως τις λεγόμενες «διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας χρήσης». Είναι απαραίτητο να διατηρείτε ασφαλή τα δεδομένα πρόσβασής σας. Απαγορεύεται η πρόσβαση άλλων ατόμων στο λογαριασμό σας.

Κάθε αλληλεπίδραση με την Lidl, η οποία λαμβάνει χώρα μέσω του δικού σας λογαριασμού, αποδίδεται σε εσάς. Αυτό ισχύει επίσης και για την περίπτωση όπου ένα τρίτο άτομο ενεργεί μέσω του λογαριασμού σας, αν αυτό το άτομο απέκτησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας, λόγω της αμελούς συμπεριφοράς σας. Παραμένει δική σας υποχρέωση να μας ενημερώνετε άμεσα, αναφορικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτούμενη χρήση του λογαριασμού σας, καθώς και να αλλάζετε τα δεδομένα πρόσβασης, εάν υπάρχει υποψία ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από άλλο (-α) άτομο (-α). Στη διάθεσή σας βρίσκονται οι ακόλουθες επιλογές για την εγγραφή σας στο Lidl Plus:

•    μέσω της εφαρμογής μας (app), η οποία είναι διαθέσιμη για διάφορες κινητές πλατφόρμες.

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, σας αποδίδεται αυτόματα ένας αριθμός πελάτη.

4.    Αντικείμενο της Υπηρεσίας

4.1.    Εξατομικευμένη παροχή πληροφοριών

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να σας αποσταλούν ή να προβληθούν σε εσάς, μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, πληροφορίες, ειδικά προσαρμοσμένες όσο το δυνατόν περισσότερο –στο μέτρο του δυνατού– στις ανάγκες σας, καθώς και να σχεδιαστούν οι προσφορές και οι υπηρεσίες μας με έναν πιο εξατομικευμένο τρόπο.

Η συμμετοχή στο Lidl Plus είναι δωρεάν.

Με το Lidl Plus θα επωφεληθείτε μιας ποικιλίας υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσφορές που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και επιθυμίες σας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκπτώσεις και ειδικές προωθητικές ενέργειες. Για τον σκοπό αυτό, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας σε συνάρτηση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Lidl.

Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παρακάτω, οι σχετικές πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς του Lidl Plus.

4.2.    Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων

Βάση για τον προσδιορισμό των προσφορών που είναι κατάλληλες για εσάς αποτελούν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο:

4.2.1.    Εγγραφή στο Lidl Plus

Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, ζητάμε τα ακόλουθα βασικά δεδομένα πελατών: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου και προτιμώμενο κατάστημα Lidl. Προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε προσφώνηση, φύλο και διεύθυνση (οδός, αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα). Για να ορίσετε το προτιμώμενο κατάστημα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γεωεντοπισμού της κινητής τερματικής συσκευής σας.
4.2.2. Πληροφορίες από τον «Lidl Λογαριασμό Μου»

Εάν έχετε παράσχει οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας στον «Lidl Λογαριασμό» σας, θα συλλέξουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο του Lidl Plus.

4.2.3.    Επισκεψιμότητα καταστημάτων

Όταν ταυτοποιηθείτε στο ταμείο σε μία επίσκεψή σας στο κατάστημα, καταγράφουμε το κατάστημα το οποίο επισκεφθήκατε, το είδος, την ποσότητα, και την τιμή των προϊόντων που αγοράσατε, τα κουπόνια που εξαργυρώσατε, το συνολικό ποσό της απόδειξης πληρωμής, καθώς και τον χρόνο της πληρωμής και τον τύπο των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε. Με την αντιστοίχιση της αγοράς σας στον λογαριασμό πελάτη, επιδιώκουμε τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 4.1, όπως να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προσφορές προσαρμοσμένες ειδικά στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες.

Στο ταμείο, η διαδικασία ταυτοποίησης πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής κάρτας πελάτη.

4.2.4.    Εξυπηρέτηση Πελατών

Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε σε αυτό το πλαίσιο.

4.2.5.    Χρήση της εφαρμογής

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιείτε τις αγορές σας. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για όλο το περιεχόμενο που έχετε δει στην εφαρμογή, π.χ. τα ενεργοποιημένα κουπόνια, τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα προβεβλημένα άρθρα και το επιλεγμένο κύριο κατάστημά σας. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την εφαρμογή, όπως τις ενότητες που επισκεφτήκατε, τις οθόνες που προβλήθηκαν κατά τη χρήση, τον αριθμό των κλικ και των scroll. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη (Loyalty ID), πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την αναγνώριση της συσκευής, τη γλώσσα του συστήματος και την επιλεγμένη χώρα καθώς και την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής από εσάς μόνο με τη συγκατάθεσή σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

4.2.6.    Δεδομένα σύνδεσης (login)

Τα δεδομένα σύνδεσής σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Για να μην χρειάζεται να συνδεθείτε κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, τα δεδομένα σύνδεσής σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην εφαρμογή μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

4.2.7.    Προσφορές Επιχειρηματικών Συνεργατών

Στην εφαρμογή Lidl Plus, θα έχετε μερικές φορές τη δυνατότητα, για παράδειγμα στο πλαίσιο ειδικών προωθητικών ενεργειών, να λαμβάνετε ειδικές προσφορές από συνεργαζόμενες εταιρείες. Κατά κανόνα, οι εν λόγω προσφορές περιλαμβάνουν ένα γενικό ή εξατομικευμένο αναγνωριστικό αριθμό (στο εξής Promotion Code), ο οποίος έχει εκχωρηθεί από τον εκάστοτε συνεργάτη και τον οποίο θα πρέπει να δηλώσετε ή ο οποίος θα πρέπει να σαρωθεί κατά την εξαργύρωση του κουπονιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να επωφεληθείτε από την προσφορά, αντί του Promotion Code, θα πρέπει να λάβει χώρα η ταυτοποίησή σας, ως πελάτης του Lidl Plus, μέσω της χρήσης της ψηφιακής κάρτας πελάτη. Τα κουπόνια δεν αποτελούν δική μας προσφορά. Συνεπώς, η αποδοχή και η χρήση αυτών υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους, καθώς και στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του συνεργάτη. Ως εκ τούτου, οι προσφορές συνεργατών μπορούν να τροποποιούνται ή/ και να αφαιρούνται κατά καιρούς από τον συνεργάτη που προσφέρει την προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες πληροφορίες. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας ενημερώνουν για την εξαργύρωση κουπονιών, δελτίων, κωδικών δελτίων κ.λπ. Εφόσον η λειτουργία «Προσφορές Συνεργατών» περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (υπερσυνδέσμους), οι οποίοι οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων, αυτές οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες υπόκεινται ως προς το περιεχόμενό τους αποκλειστικά στην ευθύνη του σχετικού διαχειριστή.

Σε περίπτωση που χορηγηθεί μια ειδική προσφορά εντός του Lidl Plus για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τους συνεργάτες μας, θα λάβουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου) από αυτούς, ώστε να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σωστά την ειδική προσφορά στον λογαριασμό σας.

Ενημερωτικό δελτίο/ Ειδοποιήσεις push/ SMS

Επιπλέον, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και, αν είναι δυνατόν, αντιστοιχούμε σε εσάς ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό πελάτη σας πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο και άλλες πληροφορίες που σας αποστέλλουμε ως ειδοποιήσεις push ή SMS. Αναφορικά με τα ανωτέρω, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρονική στιγμή που ανοίγετε τα μηνύματα και τους συνδέσμους (links) ή τα σημεία στα οποία κάνατε κλικ, τα επιλεγμένα προϊόντα, τον χρόνο, τη διάρκεια και τη συχνότητα χρήσης.

4.3.    Ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα που περιγράφονται στην ενότητα 4.2 συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων μας. Η αξιολόγηση από μέρους μας των εν λόγω δεδομένων, αποσκοπεί στον εντοπισμό πληροφοριών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, έτσι ώστε να σας αποστέλλουμε ή να σας προβάλλουμε μόνο πληροφορίες τέτοιες που να σχετίζονται με εσάς. Για τον εντοπισμό πιθανών προτιμήσεων αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιούμε επίσης μαθηματικές στατιστικές μεθόδους. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συγκρίνονται με αυτά άλλων πελατών. Μέσω αυτής της σύγκρισης, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με το ποια προϊόντα και προσφορές που προσέλκυσαν πελάτες με παρόμοια ενδιαφέροντα, μπορούν επίσης να ενδιαφέρουν και εσάς. Μολαταύτα, η Lidl δεν έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίσει, ότι η επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα πάντοτε ακριβώς με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο και ότι θα λαμβάνετε μόνο προσφορές που σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, δημιουργούμε προφίλ κατηγοριοποίησης χρηστών για σκοπούς στατιστικής αξιολόγησης και, εάν είναι δυνατόν, τα συσχετίζουμε με το άτομό σας.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

5.    Γενικοί όροι χρήσης της υπηρεσίας

Για τη χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus, απαιτείται έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για τη χρήση επίσης της εφαρμογής Lidl Plus, ο συμμετέχων πρέπει να κάνει λήψη του λογισμικού μέσω κάποιου App Store. Διατίθενται ειδικές εκδόσεις λογισμικού για διαφορετικούς τύπους κινητών τηλεφώνων. Για τεχνικούς λόγους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσφορά κατάλληλου λογισμικού για ορισμένους τύπους συσκευών. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο λογισμικό για το κινητό τηλέφωνο του χρήστη, αυτός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες στη σχετική συσκευή. Ωστόσο, η Lidl Stiftung θα προσπαθήσει να προσφέρει το λογισμικό για όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά μοντέλα κινητών συσκευών. Λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης προσφοράς προϊόντων στην αγορά κινητών συσκευών, η Lidl Stiftung δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια τρέχουσα λίστα με όλα τα κινητά τηλέφωνα που είναι κατάλληλα για τη χρήση των υπηρεσιών.

Η εγκατάσταση του λογισμικού και η χρήση των υπηρεσιών προϋποθέτει την τακτική διαβίβαση δεδομένων μέσω του κινητού τηλεφώνου του συμμετέχοντα. Ο όγκος και η συχνότητα της διαβίβασης δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο και την έκταση της χρήσης των υπηρεσιών. Τα έξοδα σύνδεσης για τη διαβίβαση δεδομένων επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα. Ο όγκος εξαρτάται από τη σύμβαση μεταξύ του συμμετέχοντος και του εκάστοτε παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

Το κόστος για τη δημιουργία μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο καθώς και για τη συντήρησή της από την πλευρά του χρήστη δεν αποτελεί μέρος της υπηρεσιών της Lidl Stiftung. Η ευθύνη εξαρτάται από τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση μεταξύ του συμμετέχοντος και του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.

Η χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus προϋποθέτει επίσης επαρκές επίπεδο μπαταρίας και φωτεινότητας της οθόνης για τη σάρωση του κωδικού QR κατά τη διαδικασία του check-out στο ταμείο.

Ο κάθε συμμετέχων έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τις ενημερώσεις της εφαρμογής που προσφέρει η Lidl. Θα ενημερωθεί σχετικά με αυτό κατά τη χρήση του λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus σε παραποιημένες τερματικές συσκευές (π.χ. μέσω jailbreaking/ rooting).

6.    Οι υποχρεώσεις σας

Απαιτείται

•    να δηλώσετε τα ορθά στοιχεία σας κατά την εγγραφή σας και να διατηρείτε το προφίλ σας ενημερωμένο
•    να διατηρείτε τον κωδικό σας μυστικό και να τον αλλάξετε σε περίπτωση κακόβουλης ή ύποπτης κατάχρησης και
•    να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

7.    Ευθύνη

Ευθυνόμαστε για δόλο και βαριά αμέλεια. Δεν ευθυνόμαστε για ελαφρά αμέλεια, εκτός από την περίπτωση σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας, εάν

-    η εφαρμογή δεν λειτουργεί ή λειτουργεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό
-    δεν υπάρχει ή υπάρχει περιορισμένη μόνο σύνδεση WiFi
-    η συσκευή σάρωσης στο ταμείο δεν λειτουργεί σωστά
-    οι προσφορές δεν είναι διαθέσιμες
Η ευθύνη βάσει της νομοθεσίας περί ευθύνης λόγω ελαττωματικού προϊόντος παραμένει ανεπηρέαστη.

8.    Τερματισμός, διαγραφή

Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση, επιλέγοντας τη λειτουργία "Διαγραφή λογαριασμού". Είναι επίσης δυνατός ο τερματισμός και από την πλευρά της εταιρείας Lidl Stiftung ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση 10 ημερών χωρίς παροχή αιτιολόγησης. Το δικαίωμα των συμβαλλομένων για έκτακτο τερματισμό για σπουδαίο λόγο παραμένει ανεπηρέαστο.

9.    Τελικές διατάξεις

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί αντίθετη προς το νόμο, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πύλη για την επίλυση διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι αλλά ούτε και πρόθυμοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.