ΦΥΛΛΑΔΙΑ LIDL

ΜΟΔΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ 24.01.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ LIDL - ΠΕΜΠΤΗ 27.01.

ΟΣΟ ΨΩΝΙΖΕΙΣ, ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ!

VERMONDO VEGGIE & VEGAN

Top Employer

Συνταγές Lidl

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εικονίδιο πληροφορίας

Ενημέρωση Πελατών

Σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος σε όσους πελάτες δεν φορούν μάσκα.

Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά κάτω των δώδεκα ετών και οι έχοντες ιατρικό ιστορικό (π.χ. αναπνευστικά προβλήματα), εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα.

Σε περίπτωση που νιώθετε αδιαθεσία ή έχετε συμπτώματα Covid-19, παρακαλoύμε μην εισέρχεστε στο κατάστημα.