Απίστευτα Super Savers στα καταστήματά μας!

Online Φυλλάδια

Γεύσεις από τη Γαλλία

Γεύσεις από τη Γαλλία

Lidl Plus Εξοικονόμηση

Top Employer 2024

Συνταγές Lidl

Περισσότερα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Milbona Gorgonzola DOP, dolce 200g

Η εταιρεία IGOR S.R.L ενημερώνει για ανάκληση του προϊόντος

„Milbona Gorgonzola DOP, dolce 200g“ με ημερομηνία λήξης 24/02/2024 και L 01529004 .


Λάρνακα 21.02.2024. Στα πλαίσια της προστασίας του καταναλωτή, η εταιρεία IGOR S.R.L

προχωρά σε προληπτική ανάκληση του προϊόντος «Milbona Gorgonzola DOP, dolce 200g»

με ημερομηνία λήξης 24/02/2024 και αριθμό παρτίδας L 01529004.

Σε μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύθηκε Listeria πάνω από το επιτρεπτό όριο. Ως εκ τούτου, η

εταιρεία IGOR S.R.L προτρέπει όλους τους πελάτες να λάβουν υπόψιν τους την ανάκληση και

σε καμία περίπτωση να μην καταναλώσουν το προϊόν.

Το προϊόν «Milbona Gorgonzola DOP, dolce 200g» με ημερομηνία λήξης 24/02/2024 και

L 01529004 διακινήθηκε από την LIDL CYPRUS. Η εταιρεία μας, με αυξημένο το αίσθημα της

ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές αντέδρασε αμέσως και απέσυρε το εν λόγω προϊόν

άμεσα από τους χώρους πώλησης. Οι πελάτες μας, μπορούν να επιστρέψουν το προϊόν σε

οποιοδήποτε κατάστημά μας λαμβάνοντας το αντίτιμο της αγοράς.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά στο προϊόν «Milbona Gorgonzola DOP, dolce 200g» με

ημερομηνία λήξης 24/02/2024 και L 01529004. Άλλα προϊόντα που διακινούνται από την

LIDL CYPRUS με την επωνυμία Milbona δεν επηρεάζονται από την ανάκληση αυτή.

Η εταιρεία IGOR S.R.L ζητά συγγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την αναστάτωση που

πιθανόν να έχει προκληθεί.

Κατέβασε τις πληροφορίες σε μορφή PDF