Όροι χρήσης του « Ο Lidl Λογαριασμός μου»

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2023

Έκδοση: 1.5


Περιεχόμενα

1 Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις

2 Εγγραφή, Λογαριασμός και σύναψη σύμβασης

3 Αντικείμενο της υπηρεσίας

4 Υπαναχώρηση

5 Εγγύηση, ευθύνη

6 Τερματισμός, διαγραφή

7 Προστασία Δεδομένων

8 Τελικές διατάξεις1. Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις


Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τη χρήση της υπηρεσίας «Ο Lidl Λογαριασμός Μου». Την υπηρεσία «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co KG Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (στο εξής «Lidl Stiftung», «εμείς» ή «εμάς»), καθώς και άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών Lidl (από κοινού στο εξής « όμιλος εταιρειών»), οι οποίες συμμετέχουν στην παροχή της. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης. Δεν αποθηκεύουμε το κείμενο της σύμβασης μετά τη σύναψη της σύμβασης.


Ο λογαριασμός My Lidl Account που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης σάς προσφέρει τη λεγόμενη υπηρεσία Single Sign-On («SSO») καθώς και τη χρήση της πύλης «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» («Ο Lidl Λογαριασμός Μου» ή «υπηρεσία»). Η SSO σας επιτρέπει, αφού εγγραφείτε μία φορά σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία του ομίλου εταιρειών (π.χ. online shop, υπηρεσία click and collect, εφαρμογές κ.λπ., εφεξής η κάθε μία «υπηρεσία-προορισμού»), να χρησιμοποιείτε περαιτέρω υπηρεσίες-προορισμού με το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η SSO και η πύλη My Lidl Account είναι ενσωματωμένα στην αντίστοιχη υπηρεσία-προορισμού.


Η πύλη «Ο Lidl Λογαριασμός Μου», στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών-προορισμού, σας επιτρέπει να προβάλλετε, να έχετε πρόσβαση, να διαχειρίζεστε και να διορθώνετε τις πληροφορίες σας από διάφορες υπηρεσίες-προορισμού σε μια κεντρική θέση αποθήκευσης.


Η υπηρεσία παρέχεται βάσει των ακόλουθων όρων χρήσης του «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» («όροι χρήσης»).


Οι παρόντες όροι χρήσης δεν ισχύουν για ξεχωριστές συμβατικές σχέσεις με τρίτους στο πλαίσιο των υπηρεσιών προορισμού, όπως για παράδειγμα, για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν μόνο οι ειδικοί όροι της σχετικής υπηρεσίας-προορισμού.


2. Εγγραφή, Λογαριασμός και σύναψη σύμβασης


Για τη χρήση του «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» απαιτείται εγγραφή, οπότε ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν κωδικό πρόσβασης για τον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου». Αυτός χρησιμοποιείται μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για πρόσβαση στον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου».


Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής πρέπει να είναι ορθά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα τρίτων. Εάν τα δεδομένα αλλάξουν αργότερα, ο χρήστης πρέπει να τα προσαρμόσει χωρίς καθυστέρηση στον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου».


Ανάλογα με την υπηρεσία-προορισμού, κατά τη διαδικασία εγγραφής πρέπει να επαληθευτεί είτε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου. Για το σκοπό αυτό, θα σας στείλουμε ένα e-mail ή SMS με έναν κωδικό επιβεβαίωσης. Χωρίς την επαλήθευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου, η διαδικασία εγγραφής δεν μπορεί να συνεχιστεί.


Κάνετε μια δεσμευτική πρόταση για την εγγραφή για τη χρήση του «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εγγραφή τώρα» αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής. Πριν από την επιλογή αυτού του κουμπιού, μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να αλλάξετε τις παρεχόμενες πληροφορίες διαγράφοντας, προσθέτοντας ή διορθώνοντας τις καταχωρήσεις που έγιναν στα διάφορα πεδία ή κλείνοντας την υπηρεσία-προορισμού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες που παρέχονται στον προσωπικό σας λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.


Μετά τη λήψη της πρότασης σας για τη σύναψη της σύμβασης, θα αποστείλουμε επιβεβαίωση λήψης της πρότασης («αποδοχή πρότασης») στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Αυτή η αποδοχή πρότασης αντιπροσωπεύει επίσης την αποδοχή της πρότασής σας για τη σύναψη σύμβασης χρήσης («σύναψη σύμβασης»). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μόλις λάβετε την αποδοχή πρότασης.


Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα σας αποδοθεί αυτόματα ένας αριθμός πελάτη.


Τα δεδομένα πρόσβασης προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο χρήστη και πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Εάν ο χρήστης διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να το αναφέρει χωρίς καθυστέρηση στην Lidl Stiftung. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες που οφείλονται στη χρήση από τρίτους, εφόσον ευθύνεται για αυτήν ή για την αποτυχία παρεμπόδισής της.


Η χρήση του «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android είναι δυνατή μόνο εάν η συσκευή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome.


3. Αντικείμενο της υπηρεσίας


Αντικείμενο της υπηρεσίας «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» είναι η παροχή μιας ενιαίας και προστατευμένης με κωδικό υπηρεσίας Single Sign On για διαφορετικές υπηρεσίες προορισμού εντός του ομίλου εταιρειών Lidl. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» που δημιουργήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή / σύνδεση σε όλες τις υπηρεσίες προορισμού που είναι ενσωματωμένες στον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή ή εκ νέου παροχή λεπτομερών δεδομένων χρήστη.


Για μια άνετη σύνδεση, έχετε επίσης τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μείνετε συνδεδεμένοι». Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, ένα μόνιμο cookie (6 μηνών) εγκαθίσταται στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας, το οποίο διασφαλίζει ότι «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» σας αναγνωρίζει την επόμενη φορά που θα τον επισκεφθείτε. Αυτό το cookie μπορεί επίσης να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.


Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία προορισμού χωρίς να έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες Lidl, θα ρυθμίσετε αυτόματα τον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου». Σε περίπτωση που έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε άλλη διαδικτυακή υπηρεσία που είναι ενσωματωμένη στον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου», μπορείτε απλώς να συνδεθείτε στην υπηρεσία προορισμού με τα υπάρχοντα διαπιστευτήριά σας. Εάν η Lidl προσφέρει νέες διαδικτυακές υπηρεσίες στο μέλλον, είναι πιθανό να μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιήσετε μέσω του «Ο Lidl Λογαριασμός Μου». Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι χρήσης.


Το SSO σας παρέχει μια ταυτότητα σε όλες τις πύλες, η οποία αναγνωρίζεται και επαληθεύεται από τις συνδεδεμένες υπηρεσίες-προορισμού και την οποία μπορείτε να διαχειρίζεστε μέσω της πύλης «Ο Lidl Λογαριασμός Μου». Η πύλη «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» σας επιτρέπει να προβάλλετε, να έχετε πρόσβαση, να διαχειρίζεστε και να διορθώνετε τις πληροφορίες σας από διάφορες υπηρεσίες-προορισμού σε μία κεντρική τοποθεσία. Η πύλη «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» αποθηκεύει τα κύρια δεδομένα και τις πληροφορίες σας ως πελάτη καθώς και τα κύρια δεδομένα και τις πληροφορίες σας που έχετε παράσχει όταν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες-προορισμού. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα κύρια δεδομένα σας ως πελάτη, τα δεδομένα σύνδεσης, οι πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας από την ενότητα «Σχετικά με εμένα» και οι πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Lidl Liddle Club», εφόσον παρέχονται οικειοθελώς, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής και το ιστορικό των αγορών και των παραγγελιών μπορούν να προβληθούν από εσάς σε μια κεντρική τοποθεσία στην πύλη «Ο Lidl Λογαριασμός Μου». Εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται στην αντίστοιχη υπηρεσία-προορισμού όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες προσφορές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της αντίστοιχης συναλλαγής (βλ. ενότητα 7 παρακάτω).


Η χρήση του «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» είναι δωρεάν. Ωστόσο, η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών προορισμού μπορεί να συνεπάγεται κόστος, το οποίο παρουσιάζεται με διαφάνεια σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδεχομένως απαιτούμενες υπηρεσίες τρίτων, όπως η σύνδεση στο διαδίκτυο.


4 Υπαναχώρηση


4.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης


Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να παρέχετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας αποστείλετε στη διεύθυνση


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία

Τηλέφωνο: 800 94 404

E-mail: dataprotection@lidlplus.com.cy


με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε τη γνωστοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.


4.2 Συνέπειες της υπαναχώρησης


Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει εκ νέου από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας- σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή.


Εάν αιτηθήκατε την έναρξη των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, πρέπει να μας καταβάλλετε ένα εύλογο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί έως τη στιγμή που μας γνωστοποιείτε την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης όσον αφορά την παρούσα σύμβαση σε σχέση με το συνολικό αντικείμενο των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση.


4.3 Φόρμα υπαναχώρησης

Φόρμα υπαναχώρησης

Για να δεις το αρχείο PDF θα χρειαστείς το Adobe Acrobat Reader.

5. Εγγύηση, ευθύνη


Στο πλαίσιο των επιμέρους υπηρεσιών-προορισμού, ο διαχειριστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών. Η Lidl Stiftung δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες αξιώσεις που απορρέουν από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για άλλες συνεισφορές ανεξάρτητων τρίτων, όπως για παράδειγμα ενός παρόχου διαδικτύου.


Η Lidl Stiftung ευθύνεται μόνο για αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη που προκύπτουν από απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία ή από παραβίαση κύριων συμβατικών υποχρεώσεων (κύριες υποχρεώσεις) καθώς και για άλλες ζημιές που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια καθηκόντων του διαχειριστή, των νομίμων εκπροσώπων του ή των βοηθών εκπλήρωσης. Οι κύριες συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.


Σε περίπτωση παράβασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, ο διαχειριστής ευθύνεται μόνο για την τυπική προβλεπόμενη ζημία της σύμβασης, εάν αυτό προκλήθηκε από απλή αμέλεια, εκτός εάν οι αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη βασίζονται σε απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία. Τυχόν ευθύνη της Lidl Stiftung για εγγυήσεις που ορίζονται ρητά ως τέτοιες και για αξιώσεις που βασίζονται στη νομοθεσία περί ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα δεν θίγεται.


6. Τερματισμός, διαγραφή


Τόσο η Lidl Stiftung όσο και ο χρήστης μπορούν να τερματίσουν τη σχέση χρήσης για τον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του «Ο Lidl Λογαριασμός Μου», ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού.


Ο τερματισμός από πλευράς της Lidl Stiftung μπορεί να εξεταστεί ιδίως όταν ο χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης. Μέχρι να διαλευκανθούν τα σχετικά περιστατικά, τα δεδομένα του χρήστη μπορούν να μπλοκαριστούν.


Ειδικότερα, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τον «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» ή μεμονωμένες καταχωρήσεις σε αυτόν σε περίπτωση εσφαλμένων πληροφοριών.


7. Προστασία δεδομένων


Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας περί προστασίας δεδομένων. Για να εκτελεστεί η υπηρεσία, είναι απαραίτητο τα δεδομένα που παρέχετε να προωθηθούν στον πάροχο της σχετικής προσφοράς που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιτρέψει τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη και την παροχή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην προσφορά (π.χ. αποστολή και πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων μας.


8. Τελικές διατάξεις


Η γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική.


Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί αντίθετη προς το νόμο, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι αλλά ούτε και πρόθυμοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.

Όροι Συμμετοχής - Ο Lidl Λογαριασμός Μου

Για να δεις το αρχείο PDF θα χρειαστείς το Adobe Acrobat Reader.