Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων για τον «Lidl Λογαριασμό μου»

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2023


Έκδοση: 1.5.1


Ο «Lidl Λογαριασμός Μου» είναι μια υπηρεσία (στο εξής: «Lidl Λογαριασμός μου» ή «υπηρεσία») του ομίλου εταιρειών Lidl (στο εξής: « όμιλος εταιρειών») η οποία διαχειρίζεται από την εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167, Neckarsulm (στο εξής: «Lidl Stiftung», «εμείς», «εμάς»). Ο Lidl Λογαριασμός Μου που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης σάς επιτρέπει να προβάλετε, διαχειρίζεστε και επεξεργάζεστε τα δεδομένα σας σε μια κεντρική θέση (εφεξής «Πύλη»). Επιπλέον, σας προσφέρει μια υπηρεσία Single Sign-On (εφεξής "SSO") μέσω της οποίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες ψηφιακές προσφορές με μία εφάπαξ εγγραφή.


Η εταιρεία Lidl Stiftung επεξεργάζεται τα δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς της Υπηρεσίας ως υπεύθυνη επεξεργασίας στο μέτρο που συλλέγει, συγκεντρώνει, αξιολογεί και διαβιβάζει τα δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών Lidl για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.


Ο κατάλογος περιλαμβάνει μόνο τις σχετικές ενεργές εταιρείες Lidl. Στο μέλλον, μπορούν επίσης να προστεθούν στον κατάλογο αυτό και άλλες εταιρείες, σε περίπτωση που η εταιρεία SB Lidl KG κατέχει άμεσα ή έμμεσα μερίδιο στην εκάστοτε εταιρεία και η τελευταία συμμετέχει στην παροχή της Υπηρεσίας. Αυτή η διαβίβαση δεδομένων περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου η αντίστοιχη εταιρεία Lidl χρειάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει την αντίστοιχη υπηρεσία προορισμού ή να μας υποστηρίξει ως πάροχος υπηρεσιών στο πλαίσιο του «Lidl Λογαριασμού μου» (βλ. παρακάτω για λεπτομέρειες).


Οι παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων ισχύουν για τις δραστηριότητες επεξεργασίας της εταιρείας Lidl Stiftung ως υπεύθυνης επεξεργασίας δεδομένων. Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενο δεδομένων στο info@lidl.com.cy. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας Lidl Stiftung στην άνω ταχυδρομική διεύθυνση.


Η SSO σας επιτρέπει, αφού εγγραφείτε μία φορά σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία του ομίλου εταιρειών (π.χ. online shop, υπηρεσία click and collect, εφαρμογές κ.λπ., στο εξής: «υπηρεσία προορισμού»), να χρησιμοποιείτε την εν λόγω υπηρεσία προορισμού με το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η SSO και η πύλη «Ο Lidl Λογαριασμός μου» έχουν πραγματοποιηθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία προορισμού.


Η Πύλη σας επιτρέπει να βλέπετε, να έχετε πρόσβαση, να διαχειρίζεστε και να προβάλλετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον «Lidl Λογαριασμό» σας σε ένα κεντρικό σημείο εάν η Πύλη έχει πραγματοποιηθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία προορισμού.


Η Υπηρεσία εμφανίζει τα βασικά δεδομένα πελάτη και τις πληροφορίες που περιγράφονται στην ενότητα 1 (Σχετικά με εμένα, Family Club, ιστορικό πληρωμών).


1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συλλέγουμε;


Εγγραφή στον «Lidl Λογαριασμό Μου»


Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία προορισμού χωρίς να έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε άλλη υπηρεσία προορισμού Lidl και ως εκ τούτου δημιουργείτε τον «Lidl Λογαριασμό μου» για πρώτη φορά, σας ζητάμε στο πλαίσιο της εγγραφής κατ’ ελάχιστο τη διεύθυνση e-mail και έναν κωδικό πρόσβασης. Ανάλογα με την υπηρεσία προορισμού, συλλέγονται επιπλέον και άλλα βασικά δεδομένα πελάτη: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός κινητού τηλεφώνου και προτιμώμενο κατάστημα Lidl. Προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε προσφώνηση, φύλο και διεύθυνση (οδό και αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη και χώρα). Μπορείτε να μάθετε ποια από τα δεδομένα που συλλέγουμε διαβιβάζονται συγκεκριμένα στην αντίστοιχη υπηρεσία προορισμού στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της σχετικής υπηρεσίας προορισμού. Όταν εγγραφείτε για πρώτη φορά σε μια νέα υπηρεσία προορισμού με έναν ήδη υφιστάμενο «Lidl Λογαριασμό μου», θα σας ζητήσουμε μόνο όσα από τα προαναφερθέντα βασικά δεδομένα πελάτη δεν έχετε ακόμη παράσχει και τα οποία απαιτούνται για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας προορισμού.


Συλλέγουμε επίσης δεδομένα όπως: η διεύθυνση IP σας, οι κινήσεις του ποντικού σας, η διάρκεια της παραμονής σας στη σελίδα εγγραφής για τον «Lidl Λογαριασμό μου», διαδικτυακά αναγνωριστικά όπως αναγνωριστικό συσκευής, λεπτομέρειες προγράμματος περιήγησης, π.χ. όνομα και έκδοση προγράμματος περιήγησης, όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής στην οποία το πρόγραμμα περιήγησης είναι εγκατεστημένο και βάσει δικτύου τα δεδομένα τοποθεσίας της συσκευής σας κατά τη σύνδεση.


Επιπλέον, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής (log-files), όταν επισκέπτεστε την προαναφερθείσα σελίδα εγγραφής. Συγκεκριμένα, ένα αρχείο καταγραφής παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα της προσπάθειας εγγραφής/εισόδου και αν αυτή ήταν επιτυχής, τη διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε και τη διεύθυνση IP.

Χρήση της λειτουργίας «Σχετικά με εμένα»


Όταν καταχωρείτε οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας όπως και της ημερομηνίας γέννησης του τέκνου σας στην ενότητα «Σχετικά με εμένα» της Πύλης, θα αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα, για την επισκόπησή σας.

Σύνδεση στο Lidl Liddle Club


Εάν έχετε εγγραφεί και στο Family Club, αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια που σας έχουν χορηγηθεί και τις εμφανίζουμε στην Πύλη.


Ιστορικό πληρωμών


Εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες από την υπηρεσία προορισμού που χρησιμοποιείτε σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής που είναι αποθηκευμένες εκεί και το ιστορικό των αγορών και των παραγγελιών σας. Μπορείτε να προβάλλετε αυτά τα δεδομένα στην Πύλη. Μπορείτε επίσης να μάθετε ποιες υπηρεσίες προορισμού διαβιβάζουν το ιστορικό πληρωμών που είναι καταχωρημένο σε αυτές στον «Lidl Λογαριασμό μου» στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της αντίστοιχης υπηρεσίας προορισμού.


Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη / cookies


Η Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τη χρήση cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης στον ιστότοπο My Lidl accounts.lidl.com και στην Πύλη.


Όταν χρησιμοποιούνται cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης (ιδίως τοπική αποθήκευση), τα αρχεία αποθηκεύονται τοπικά στην τερματική σας συσκευή (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοια) όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας. Αυτά τα αρχεία δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τερματική σας συσκευή και δεν περιέχουν ιούς, trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Σε αυτές αποθηκεύονται πληροφορίες σε σχέση με τις τερματικές συσκευές που χρησιμοποιείτε και τις ενέργειες που κάνετε κατά τη χρήση τους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτούμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας. Τα cookies αποστέλλουν διάφορες πληροφορίες, π.χ. τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, σε έναν διακομιστή ιστού.


Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούνται, μαζί με τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας, τις χρονικές περιόδους αποθήκευσης και τους τυχόν εμπλεκόμενους τρίτους παρόχους, εδώ (χωρίς τα cookies προτιμήσεων και εμπορικής προώθησης που επίσης αναφέρονται εκεί).


Εξυπηρέτηση πελατών


Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Lidl, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες από τον «Lidl Λογαριασμό μου» για να μπορέσει να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.


2. Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Σκοπός εγγραφής, σύνδεσης και διαχείρισης λογαριασμού


Προκειμένου να σας παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία στην εμπειρία χρήσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στον «Lidl Λογαριασμό μου», ώστε να μην επαναλάβετε την εκ νέου εισαγωγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τη χρήση της υπηρεσίας.


Ο «Lidl Λογαριασμός μου» μπορεί εφεξής να χρησιμοποιείται για τη χρήση όλων των συνδεδεμένων υπηρεσιών προορισμού χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή, πλήρης εγγραφή ή εκ νέου παροχή λεπτομερών στοιχείων χρήστη, όπως προβλέπεται και συμφωνείται στους Όρους Χρήσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι επομένως το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, δηλαδή μας παρέχετε τα δεδομένα βάσει της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.


Αυτό ισχύει επίσης για τυχόν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από υπηρεσίες προορισμού σε σχέση με τη χρήση του «Lidl Λογαριασμού μου».


Εάν καταχωρίσετε οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας στην ενότητα «Σχετικά με εμένα», θα προβάλλουμε επίσης τα δεδομένα αυτά για την επισκόπησή σας στον «Lidl Λογαριασμό μου», όπως προβλέπεται στους όρους χρήσης. Συνεπώς, η νομική βάση είναι επίσης το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ.


Σκοπός διατήρησης του προφίλ πελάτη σας ασφαλούς


Στο πλαίσιο της εγγραφής και/ή της σύνδεσης, χρησιμοποιούμε το Google reCaptcha, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google. Το έννομο συμφέρον μας εδώ έγκειται στην προστασία των δεδομένων σας και των συστημάτων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται μια ανάλυση διάφορων πληροφοριών για να εξακριβωθεί εάν η καταχώριση δεδομένων γίνεται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Αυτή η ανάλυση ξεκινά αυτόματα μόλις εισέλθετε στη σελίδα εγγραφής για τον «Lidl Λογαριασμό μου». Για την ανάλυση, το Google reCaptcha αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. τη διεύθυνση IP, το χρόνο που αφιερώσατε στη σελίδα ή τις κινήσεις του ποντικιού που έκανε ο χρήστης). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκεί. Η συλλογή και η ανάλυση δεν επιτρέπουν σε εμάς ή την Google να σας αναγνωρίσουν. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες δεν θα συγχωνευτούν από την Google με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCaptcha, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el ή https://policies.google.com/terms?hl=el. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.


Σκοπός επεξεργασίας των τεχνικών δεδομένων χρήστη για την πρόληψη καταχρήσεων


Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας και τα διαδικτυακά αναγνωριστικά που αναφέρονται ανωτέρω, τα αρχεία καταγραφής και την τοποθεσία σας βάσει δικτύου για να προλαμβάνουμε τις καταχρήσεις και να αποτρέψουμε και να εντοπίσουμε τυχόν συμβάντα ασφαλείας και άλλες απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε από μια νέα/άγνωστη συσκευή, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για μια τέτοια απόπειρα σύνδεσης. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε την ασφάλεια των πληροφοριών της υπηρεσίας μας, (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).


Σκοπός της επισκόπησης και διαχείρισης δεδομένων στην Πύλη


Η SSO σας παρέχει μια διαπλατφορμική ταυτότητα που αναγνωρίζεται και επαληθεύεται από τις συνδεδεμένες υπηρεσίες προορισμού. Με αυτόν τον τρόπο, τα βασικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες από τις λειτουργίες «Σχετικά με εμένα», « Lidl Liddle Club» και το ιστορικό πληρωμών που αναφέρονται στην ενότητα 1 μπορούν επίσης να προβληθούν από εσάς από τις συνδεδεμένες υπηρεσίες προορισμού στην Πύλη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες προορισμού εντός του πλαισίου που είναι απαραίτητο για τον αντίστοιχο σκοπό. Η Πύλη σας επιτρέπει επίσης να διαχειρίζεστε εύκολα και κεντρικά τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει εκεί καθώς και τον «Lidl Λογαριασμό μου». Για παράδειγμα, μπορείτε να διορθώσετε και να διαγράψετε εν μέρει τα βασικά δεδομένα σας, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και να προβάλλετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές και τις παραγγελίες που πραγματοποιήσατε μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών προορισμού. Επιπλέον, η Πύλη σας προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα κατά τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας προορισμού. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της διαδικασίας checkout στο ηλεκτρονικό κατάστημα Lidl, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματα τη διεύθυνσή σας που είναι αποθηκευμένη στην Πύλη χωρίς να χρειάζεται να την εισάγετε ξανά.


Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων της ενότητας «Σχετικά με εμένα» για τον προσδιορισμό των ενδιαφερόντων σας για προϊόντα και την βελτιστοποίηση ων διαδικτυακών μας προσφορών


Εάν καταχωρήσετε οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας στην ενότητα «Σχετικά με εμένα», θα προβάλλουμε επίσης αυτά τα δεδομένα για την επισκόπησή σας στον «Lidl Λογαριασμό μου».


Εάν έχετε εγγραφεί για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Lidl Plus, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα στοιχεία σας από την ενότητα «Σχετικά με εμένα» για σκοπούς εξατομικευμένης διαφημιστικής στόχευσης στο πλαίσιο της υπηρεσίας Lidl Plus, όπως προβλέπεται στη συμφωνία χρήσης για την υπηρεσία Lidl Plus. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, δηλαδή μας παρέχετε τα δεδομένα βάσει της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης για τη χρήση του Lidl Plus.


Σκοπός επεξεργασίας αιτημάτων πελατών


Εάν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να έχετε με τον «Lidl Λογαριασμό μου», θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να σας παράσχουμε τη συμφωνημένη υπηρεσία ή για να αποκαταστήσουμε έναν συμβατικό όρο σύμφωνα με τη συμφωνία χρήσης.


Εάν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Lidl σχετικά με ζητήματα που αφορούν υπηρεσίες προορισμού, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες που παρέχετε στον «Lidl Λογαριασμό μου» με την αντίστοιχη υπηρεσία προορισμού, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το αίτημά σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, δηλαδή εκπληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο τη σύμβαση χρήσης που έχουμε συνάψει μαζί σας.


Χρήση cookies


Η χρήση των cookies και των άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα με την κατηγορία του cookie ή της άλλης τεχνολογίας:


Τεχνικά απαραίτητα: Πρόκειται για cookies και παρόμοιες μεθόδους χωρίς τις οποίες δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, για να εμφανίσουμε σωστά τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της γραμματοσειράς και του χρώματος, για να παρέχουμε τις λειτουργίες που επιθυμείτε και να λαμβάνουμε υπόψη τις ρυθμίσεις σας, όπως τις επιλογές που έχετε κάνει σχετικά με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύσουμε την εγγραφή σας στο πεδίο σύνδεσης κ.λπ.)


Στατιστικής ανάλυσης: Αυτές οι τεχνικές μας επιτρέπουν να δημιουργούμε ανώνυμες στατιστικές αναλύσεις σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτό μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να καθορίσουμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας ακόμη καλύτερα στις συνήθειες των χρηστών. Η νομική βάση για τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να συγκατατεθείτε οικειοθελώς στη χρήση «cookies στατιστικής ανάλυσης» (και να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση αργότερα). Η νομική βάση γι' αυτό είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες στην Πολιτική μας για τα cookie.

3. Σε ποιον κοινολογούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Διαβίβαση στους υπευθύνους λειτουργίας των υπηρεσιών προορισμού


Όταν χρησιμοποιείτε τον «Lidl Λογαριασμό μου» για τη χρήση των υπηρεσιών προορισμού, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στον υπεύθυνο λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας προορισμού για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς ή άλλων υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί μέσω των υπηρεσιών προορισμού που καλύπτονται από τον «Lidl Λογαριασμό μου». Ο τελευταίος λαμβάνει τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας που έχει ζητηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι τα έχετε προβάλει εσείς οι ίδιοι στην Πύλη από μια άλλη υπηρεσία προορισμού, δηλ. ανάλογα με την παροχή:

- Επαλήθευση των δεδομένων σύνδεσης (διεύθυνση email, κωδικός, αριθμός τηλεφώνου εάν υπάρχει)

- Βασικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)

- Αποθηκευμένη μέθοδος πληρωμής

- Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα Family Club

- Αποθηκευμένες πληροφορίες στην ενότητα «Σχετικά με εμένα» αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας


Επιπλέον, διαβιβάζουμε τα βασικά δεδομένα πελάτη σε εκείνες τις εταιρείες του ομίλου εταιρειών με τις οποίες έχετε επικοινωνήσει στο πλαίσιο αιτημάτων σας προς την Εξυπηρέτηση Πελατών για υπηρεσίες προορισμού που συνδέονται με τον «Lidl Λογαριασμό μου».


Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών


Επιπλέον, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Οι εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό μας επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά. Δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και ελέγχονται από εμάς πριν από την έναρξη της επεξεργασίας δεδομένων και μετά από αυτήν τακτικά. Αυτές οι εταιρείες δεν επιδιώκουν ποτέ τους δικούς τους σκοπούς με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε αυτό το πλαίσιο, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες που μας παρέχουν


- χωρητικότητα αποθήκευσης, συστήματα βάσεων δεδομένων ή παρόμοια εργαλεία,

- υπηρεσίες για την καταπολέμηση πράξεων απάτης

- τεχνική υποστήριξη και

- συμβουλευτική σε θέματα εμπορικής προώθησης.

Αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους.


Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες


Σε περίπτωση που γίνεται διαβίβαση δεδομένων σε κάποια τρίτη χώρα (εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τους παρόχους των υπηρεσιών μας που περιγράφονται στις παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων. Ορισμένες τρίτες χώρες έχουν λάβει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των λεγομένων αποφάσεων επάρκειας ότι διαθέτουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων, το οποίο είναι ισοδύναμο με το επίπεδο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα αυτών των χωρών εδώ. Στην περίπτωση που σε μία χώρα δεν υπάρχει κάποιο ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε, ώστε η προστασία δεδομένων να διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό είναι δυνατό π.χ. μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, πιστοποιητικών ή εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας (βλ. ανωτέρω σχετικά στοιχεία επικοινωνίας).


4. Πώς εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας;


Για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων, απαγορεύεται στους υπαλλήλους μας που εμπλέκονται στην επεξεργασία δεδομένων να συλλέγουν, να επεξεργάζονται ή να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση. Οι προσεκτικά επιλεγμένοι υπάλληλοί μας, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δεσμεύονται συμβατικά να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων κατά την έναρξη της σχέσης εργασίας τους. Αυτή η υποχρέωση συνεχίζει να υφίσταται και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης.


5. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;


Κατά κανόνα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος χρήστης του «Lidl Λογαριασμού μου».


Εάν μέσω του «Lidl Λογαριασμού μου» έχετε εγγραφεί μόνο στην υπηρεσία προορισμού, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αναλόγως μόλις ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας στην υπηρεσία προορισμού. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν έχετε εγγραφεί σε περισσότερες υπηρεσίες προορισμού μέσω του «Lidl Λογαριασμού μου», ο «Lidl Λογαριασμός μου» και όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που αποθηκεύονται από εμάς θα διαγραφούν μόνο με τη διαγραφή όλων των συνδεδεμένων με τον «Lidl Λογαριασμό μου» υπηρεσιών προορισμού. Οι περίοδοι διατήρησης που περιγράφονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της υπηρεσίας προορισμού ισχύουν αναλόγως.


Επιπλέον, η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων αποτελεί ευθύνη του αντίστοιχου υπεύθυνου λειτουργίας της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας, ο οποίος χρησιμοποιεί τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια τα αρχειοθετεί σύμφωνα με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης (οι περίοδοι διατήρησης που περιγράφονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της υπηρεσίας προορισμού ισχύουν αναλόγως).


6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας;


Φυσικά, κατόπιν αιτήματος θα σας παρέχουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ (τα δεδομένα που αποθηκεύονται σχετικά με εσάς, τον αποδέκτη ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιούνται τα δεδομένα, τον σκοπό της αποθήκευσης κ.λπ.) Θα σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες δωρεάν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα, υπό τις αντίστοιχες νομικές προϋποθέσεις, να διορθώσετε εσφαλμένα δεδομένα, να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, να περιορίσετε την επεξεργασία τους καθώς και να τα διαβιβάσετε. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.


Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ ή πραγματοποιείται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.


Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.


7. Καμία υποχρέωση για παροχή δεδομένων


Εάν παρέχετε εσείς οι ίδιοι αυτά τα δεδομένα, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τις παραπάνω πληροφορίες που χορηγούνται σε οικειοθελή βάση. Ωστόσο, χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πλήρως την υπηρεσία «Ο Lidl Λογαριασμός μου» και να σας παρέχουμε πλήρως τις υπηρεσίες προορισμού που βασίζονται σε αυτήν. Μόνο τα προαιρετικά πεδία δεδομένων επισημαίνονται ως τέτοια στον «Lidl Λογαριασμό μου».


8. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων;


Μια αλλαγή στις παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη λόγω αλλαγών στο νομοθετικό καθεστώς ή στις συνθήκες επεξεργασίας των δεδομένων του «Lidl Λογαριασμού μου». Εάν το πλαίσιο ή το πεδίο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αλλάξουν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.


Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για να δεις το αρχείο PDF θα χρειαστείς το Adobe Acrobat Reader.