Η διαγραφή σας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς


Πραγματοποιήσατε με επιτυχία τη διαγραφή σας από το newsletter της Lidl. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν σύντομα από το σύστημά μας. Παρακαλούμε κατανοήστε, ότι η διαδικασία αυτή πιθανόν να διαρκέσει μερικές ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Κατά το διάστημα αυτό υπάρχει πιθανότητα να λάβετε ένα τελευταίο newsletter.


Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας


Lidl, η δική σας ομάδα