Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Διάρκεια

Τύπος

Κατηγοριοποίηση

.AspNetCore.
Identity.
Application

Lidl

Απαιτούμενο cookie

που ορίζεται από το

διακομιστή ταυτότητας της εφαρμογής για την χρήση

της Asp.Net ταυτότητας

Διαγράφεται αυτόματα μετά από το τέλος της συνεδρίας. Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Remember Me", τα cookies συνεδρίας θα διαγραφούν μετά από 6 μήνες.

HTTP Cookie

technical cookie

culturelidlplusclient

Lidl

Διασφάλιση ότι οι

νομικοί όροι της

σχετικής πλατφόρμας

εμφανίζονται στην σωστή γλώσσα

Cookie-συνεδρίας.
Διαγράφεται αυτόματα μετά από το τέλος της συνεδρίας.

HTTP Cookie

technical cookie

idsrv.session

Lidl

Cookie που χρησιμοποιείται από το πλαίσιο του διακομιστή ταυτότητας για τη χρήση παρακολούθησης συνεδρίας από την πλευρά του πελάτη, ώστε να διασφαλίζεται ότι η συνεδρία ενός χρήστη δεν έχει αλλάξει κατά τη σύνδεσή του.

Cookie-συνεδρίας.
Διαγράφεται αυτόματα μετά από το τέλος της συνεδρίας.

HTTP Cookie

technical cookie

.AspNetCore.
Antiforgery.#

Lidl

Απαιτούμενο cookie που ορίζεται από την εφαρμογή του διακομιστή ταυτότητας για να

αποτρέπει τις επιθέσεις CSRF.

Cookie-συνεδρίας.
Διαγράφεται αυτόματα μετά από το τέλος της συνεδρίας.

HTTP Cookie

technical cookie

CookieConsent

Lidl

Cookie που παρακολουθεί

τη συγκατάθεση που δόθηκε

από τον χρήστη για να

να αποθηκεύει cookies στο πρόγραμμα περιήγησής του

(Cookiebot)

1 Μέρα

HTTP Cookie

technical cookie

lidl-sso-device-id

Lidl

Cookie που αποθηκεύει

το αναγνωριστικό της

συσκευής του

χρήστη με την οποία αυτή τη στιγμή πλοηγείται στην ιστοσελίδα.

Cookie-συνεδρίας.
Διαγράφεται αυτόματα μετά από το τέλος της συνεδρίας.

HTTP Cookie

technical cookie

_dc_gtm_UA-#
[x2]

Google

Χρησιμοποιείται από το Google

Tag Manager για τον έλεγχο της φόρτωσης του Google Analytics

script tag.

Cookie-συνεδρίας.
Διαγράφεται αυτόματα μετά από το τέλος της συνεδρίας.

HTTP Cookie

analytical cookies

_ga [x4]

Google

Καταχωρεί ένα

μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία

στατιστικών στοιχείων

του τρόπου με τον οποίο ο επισκέπτης

χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

1 Μέρα

HTTP Cookie

analytical cookies

gat [x4]

Google

Χρησιμοποιείται από το Google

Analytics για να περιορίσει

το ποσοστό αιτήσεων.

1 Μέρα

HTTP Cookie

analytical cookies

_gali

Google

Χρησιμοποιείται από το Google

Analytics για να καταγράφει με ποια στοιχεία της σελίδας

αλληλοεπίδρασε ο χρήστης για να

να φτάσει στην αρχική οθόνη

1 Μέρα

HTTP Cookie

analytical cookies

gid [x4]

Google

Καταχωρεί ένα

μοναδικό αναγνωριστικό που

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία

στατιστικών στοιχείων σχετικά με

τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης

χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

1 Μέρα

HTTP Cookie

analytical cookies

collect

Google

Χρησιμοποιείται για την αποστολή

δεδομένων στο Google

Analytics σχετικά με

τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη.

Καταλαβαίνει τον επισκέπτη που χρησιμοποιεί διάφορες συσκευές και κανάλια μάρκετινγκ.

Cookie-συνεδρίας.
Διαγράφεται αυτόματα μετά από το τέλος της συνεδρίας.

Pixel Tracker

analytical cookies

_vid

FingerprintJS

Cookie που περιέχει το αναγνωριστικό της συσκευής και που υπολογίζεται από την βιβλιοθήκη FingerprintJS

1 Έτος

HTTP Cookie

technical cookie