ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Απόσυρση του προϊόντος “ΑΓΡΟΙΚΙΑ Παραδοσιακά Λουκάνικα Αγρού-κρασάτα, καπνιστά, 500g”

Η Lidl Cyprus προχωράει σε προληπτική απόσυρση του προϊόντος “ΑΓΡΟΙΚΙΑ Παραδοσιακά Λουκάνικα Αγρού-κρασάτα, καπνιστά, 500g”, με ημερομηνία λήξης 20.12.2020 και Lot Nr. L191210 ανταποκρινόμενη σε ενημέρωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών για την πιθανή ύπαρξη σαλμονέλλας.

Αξιότιμοι πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς την εταιρεία μας για την πιθανή ύπαρξη σαλμονέλλας στο προϊόν “Αγροικία Παραδοσιακά Λουκάνικα Αγρού - κρασάτα, καπνιστά, 500g”, με ημερομηνία λήξης 20.12.2020 και Lot L191210, που παράγεται από την εταιρεία Π&Ι Αλλαντοποιείο ΛΤΔ, ανακοινώνουμε ότι η εταιρία μας προχώρησε στην άμεση απόσυρση του προϊόντος από τους χώρους πώλησης των υπεραγορών της.

Παρακαλούνται λοιπόν οι πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν, να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε από τις υπεραγορές της εταιρίας μας, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του.

Όπως πάντα και για λόγους προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η Lidl Cyprus ως όφειλε αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα προς αυτήν την κατεύθυνση μέτρα, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα.

Η Lidl Cyprus έχει δεσμευτεί προς τους πελάτες της και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο παρακάτω διαγωνισμός αποτελεί κακόβουλη ενέργεια

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Lidl δεν διοργανώνει τους παρακάτω διαγωνισμούς.

Πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Η Lidl διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Απόσυρση προϊόντος "Deluxe Fig Bread with Almonds, 200g"

Η Lidl Cyprus προχωράει σε απόσυρση του προϊόντος “Deluxe Fig
Bread with Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot Nr.
L-65224 ανταποκρινόμενη σε ενημέρωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών
για την ύπαρξη ωχρατοξίνης Α.

 

Προϊόν “Deluxe Fig Bread with Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot L-65224, που παράγεται από την εταιρεία Paiarrop, S.L.

 

Αξιότιμοι πελάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς την εταιρεία μας για την ύπαρξη ωχρατοξίνης Α στο προϊόν “Deluxe Fig Bread with Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot Nr. L-65224, που παράγεται από την εταιρεία Paiarrop, S.L., ανακοινώνουμε ότι η εταιρία μας προχώρησε στην άμεση απόσυρση του προϊόντος από τους χώρους πώλησης των υπεραγορών της.

Παρακαλούνται λοιπόν οι πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν, να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε από τις υπεραγορές της εταιρίας μας, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του.

Όπως πάντα και για λόγους προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η Lidl Cyprus ως όφειλε αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα προς αυτήν την κατεύθυνση μέτρα, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα.

Η Lidl Cyprus έχει δεσμευτεί προς τους πελάτες της και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.