Μelinera® Αυτοκόλλητα / Ετικέτες / Σελιδοδείκτες | Stickers / Labels / Flags

-40%
0.79 cake.pricebox.originalPrice
0.47
Κάθε συσκευασία / Per Pack
Availability
from 23.01.

Αυτοκόλλητα

 • 10 φύλλα

Αυτοκόλλητα με γράμματα της αλφαβήτου

 • 10 φύλλα

Αυτοκόλλητες ετικέτες

 • 10 φύλλα

Αυτοκόλλητα ενίσχυσης οπών

 • Ενισχύουν και επιδιορθώνουν τις οπές
 • 160 τεμάχια

Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες

 • Σελιδοδείκτες για το σχολείο και τη δουλειά
 • Αφαιρούνται εύκολα και ξαναχρησιμοποιούνται
 • 3 x 30 τεμάχια ή 5 x 30 τεμάχια

Αυτοκόλλητες λωρίδες

 • Ιδανικές για την επισήμανση κειμένων
 • Αφαιρούνται εύκολα και ξαναχρησιμοποιούνται
 • 10 x 20 τεμάχια

Marking Stickers

 • 10 sheets

Alphabet Stickers

 • 10 sheets

Write-On Labels

 • 10 sheets

Reinforcement Rings

 • Reinforce and repair perforations
 • 160 pieces

Marking Stickers-Bookmarks

 • Bookmarks for school and work
 • Easy to remove and reuse
 • 3 x 30 pieces or 5 x 30 pieces

Sticky Flags

 • Ideal for marking individual text passages
 • Easy to remove and reuse
 • 10 x 20 pieces

Other attractive products