Σακούλα αεροστεγούς αποθήκευσης | Vacuum Storage Bag

3.99
Κάθε τεμάχιο / σετ / Each / Per Set 2 Pieces
Availability
from 12.12.
 • Μικρότερη χωρητικότητα έως και 75% και εξοικονόμηση χώρου
 • Επαναχρησιμοποιούμενη
 • Προστασία των υφασμάτων από σκόνη, υγρασία και οσμές
 • Εύκολη χρήση, με βαλβίδα για απορρόφηση του αέρα με ηλεκτρικές σκούπες του εμπορίου
 • Με βαλβίδα αντεπιστροφής που αποτρέπει την επιστροφή του αέρα

Σακούλες αεροστεγούς αποθήκευσης

 • 2 τεμάχια
 • Διαστάσεις: από περ. 60 x 100 cm (Π x Μ)

Σακούλα αεροστεγούς αποθήκευσης

 • Διαστάσεις: περ. 90 x 120 cm (Π x Μ)
 • Maximises space - up to 75% less volume
 • Reusable
 • Protects textiles from dust, moisture and odours
 • Easy to use - can be connected to any standard vacuum cleaner with a hose
 • With one-way valve – prevents back flow of air

Vacuum Storage Bags

 • 2 pack
 • Dimensions: each approx. 60 x 100cm (W x L)

Vacuum Storage Bag

 • Dimensions: approx. 90 x 120cm (W x L)

Other attractive products