ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Κακόβουλο λογισμικό

Ο παρακάτω διαγωνισμός αποτελεί κακόβουλη ενέργεια

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Lidl δεν διοργανώνει τους παρακάτω διαγωνισμούς.

Πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια.

Η Lidl διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της.

Snackday

Snack Day Σνακ πατάτας, με γεύση πάπρικα, 175gr

Λάρνακα, 17/3/2020. Η εταιρεία Trüller Knabber – GebКck GmbH προχωράει σε ανάκληση του προϊόντος "Snack Day Σνακ πατάτας, με γεύση πάπρικα, 175gr”, με ημερομηνία λήξης 02/11/2020”.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν περιέχει θειώδη χωρίς να φέρει την κατάλληλη επισήμανση. Εξαιτίας της πιθανής αλλεργικής αντίδρασης συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, η εταιρεία μας προέβη σε άμεση απόσυρση του προϊόντος. Η κατανάλωση του προϊόντος είναι απολύτως ασφαλής για όσους δεν παρουσιάζουν αλλεργία στο συγκεκριμένο συστατικό.

Παρακαλούνται λοιπόν οι πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν "Snack Day Σνακ πατάτας, με γεύση πάπρικα, 175gr”, με ημερομηνία λήξης 02/11/2020, να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε από τις υπεραγορές της εταιρίας μας, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του.

Όπως πάντα και για λόγους προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η Lidl Cyprus ως όφειλε αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα προς αυτήν την κατεύθυνση μέτρα, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα.

Η Lidl Cyprus απολογείται για όποια αναστάτωση έχει προκληθεί στις ευαίσθητες ομάδες.

Snackday
Agroikia Loukanika

Απόσυρση του προϊόντος “ΑΓΡΟΙΚΙΑ Παραδοσιακά Λουκάνικα Αγρού-κρασάτα, καπνιστά, 500g”

Η Lidl Cyprus προχωράει σε προληπτική απόσυρση του προϊόντος “ΑΓΡΟΙΚΙΑ Παραδοσιακά Λουκάνικα Αγρού-κρασάτα, καπνιστά, 500g”, με ημερομηνία λήξης 20.12.2020 και Lot Nr. L191210 ανταποκρινόμενη σε ενημέρωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών για την πιθανή ύπαρξη σαλμονέλλας.

Αξιότιμοι πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς την εταιρεία μας για την πιθανή ύπαρξη σαλμονέλλας στο προϊόν “Αγροικία Παραδοσιακά Λουκάνικα Αγρού - κρασάτα, καπνιστά, 500g”, με ημερομηνία λήξης 20.12.2020 και Lot L191210, που παράγεται από την εταιρεία Π&Ι Αλλαντοποιείο ΛΤΔ, ανακοινώνουμε ότι η εταιρία μας προχώρησε στην άμεση απόσυρση του προϊόντος από τους χώρους πώλησης των υπεραγορών της.

Παρακαλούνται λοιπόν οι πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν, να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε από τις υπεραγορές της εταιρίας μας, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του.

Όπως πάντα και για λόγους προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η Lidl Cyprus ως όφειλε αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα προς αυτήν την κατεύθυνση μέτρα, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα.

Η Lidl Cyprus έχει δεσμευτεί προς τους πελάτες της και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

Agroikia Loukanika
Deluxe Fig Bread

Απόσυρση προϊόντος "Deluxe Fig Bread with Almonds, 200g"

Η Lidl Cyprus προχωράει σε απόσυρση του προϊόντος “Deluxe Fig
Bread with Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot Nr.
L-65224 ανταποκρινόμενη σε ενημέρωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών
για την ύπαρξη ωχρατοξίνης Α.

 

Προϊόν “Deluxe Fig Bread with Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot L-65224, που παράγεται από την εταιρεία Paiarrop, S.L.

 

Αξιότιμοι πελάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς την εταιρεία μας για την ύπαρξη ωχρατοξίνης Α στο προϊόν “Deluxe Fig Bread with Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot Nr. L-65224, που παράγεται από την εταιρεία Paiarrop, S.L., ανακοινώνουμε ότι η εταιρία μας προχώρησε στην άμεση απόσυρση του προϊόντος από τους χώρους πώλησης των υπεραγορών της.

Παρακαλούνται λοιπόν οι πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν, να το επιστρέψουν σε οποιαδήποτε από τις υπεραγορές της εταιρίας μας, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του.

Όπως πάντα και για λόγους προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η Lidl Cyprus ως όφειλε αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα προς αυτήν την κατεύθυνση μέτρα, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα.

Η Lidl Cyprus έχει δεσμευτεί προς τους πελάτες της και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

Deluxe Fig Bread