Όροι Χρήσης και Πληροφορίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «Διαγωνισμός Lidl Plus»

 

Χρονική περίοδος διεξαγωγής:  28.02.2022- 23.04.2022

 

Ι. Όροι Χρήσης 

 

1. Πληροφορίες διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής Lidl Plus στο κινητό τηλέφωνο των συμμετεχόντων, καθώς και η συνακόλουθη δημιουργία λογαριασμού. Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους χρήσης και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι διαθέτουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων. Οι εργαζόμενοι της Lidl Cyprus και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο καθώς και οι συγγενείς τους (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) αποκλείονται από τη συμμετοχή. Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται με κληρώσεις κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής.

 

2. Μηχανισμός διαγωνισμού

 

Από τις 28.02.2022 έως και τις 23.04.2022, οι Lidl Plus χρήστες που έχουν ενεργό λογαριασμό (δεν τον έχουν διαγράψει) θα μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την σχετική φόρμα (η διαδικασία αυτή αρκεί να γίνει μία φορά μόνο) που θα βρουν στο lidl.com.cy.

Η πολλαπλή συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι εφικτή και ο κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο μία (1) φορά. Με την συμμετοχή του στις κληρώσεις, τα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη, καθώς και στην περίπτωση που κερδίσει, το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, θα διαβιβαστούν στην Lidl Cyprus.

Θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€) ο καθένας. Το ποσό που θα λαμβάνει ο κάθε νικητής θα αποτελεί καθαρή αξία. Αναλυτικά, αναφέρονται αμέσως παρακάτω οι ημερομηνίες των κληρώσεων:

  • Την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.22 έως και τις 6.03.22.
  • Την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.22 έως και τις 13.03.22.
  • Την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.22 έως και τις 20.03.22.
  • Την Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.22 έως και τις 27.03.22.
  • Την Τρίτη, 5 Απριλίου 2022, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.22 έως και τις 3.04.22.
  • Την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.22 έως και τις 10.04.22.
  • Την Τρίτη, 19 Απριλίου 2022, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.22 έως και τις 17.04.22.
  • Την Τρίτη, 26 Απριλίου 2022, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν τρεις (3) τυχεροί που θα κερδίσουν από τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€) ο καθένας. Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.22 έως και τις 23.04.22.

 

Επιπλέον, θα αναδειχθούν συνολικά ισάριθμοι (δηλαδή δέκα (10)) αναπληρωματικοί νικητές.

Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στον λογαριασμό τους στο Lidl Plus, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που κληρώθηκαν. Εάν κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που έγινε η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του ή εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, επέρχεται απόσβεση της αξίωσής του (η αδυναμία ειδοποίησης του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου). Αφού ενημερωθεί ο νικητής για την νίκη του στην κλήρωση, θα του αποσταλεί έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει, υπογράψει και αποστείλει στη Lidl Cyprus ώστε να είναι εφικτή η κατάθεση του χρηματικού επάθλου στον τραπεζικό λογαριασμό του νικητή. Εάν, λόγω παροχής ανακριβών στοιχείων, ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι έγκυρος, η αξίωση για το δώρο και η συμμετοχή θα διαγραφούν, χωρίς αντικατάσταση του δώρου με άλλο. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα της Κύπρου στο όνομα του ή να είναι συν δικαιούχος και θα πρέπει να προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν (από την τράπεζα του κάθε νικητή) μέσω της διαδικασίας κατάθεσης του χρηματικού επάθλου στον λογαριασμό του νικητή, επιβαρύνουν τον ίδιο. Ο κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του (στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Lidl Plus, στην φόρμα υποβολής συμμετοχής στο lidl.com.cy, αλλά και στα υπόλοιπα έντυπα/στοιχεία που θα χρειαστούν), ενώ σχετικές ελλείψεις παρέχουν το δικαίωμα στον διοργανωτή να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του διαγωνισμού δεν προσκομίσει όσα έντυπα/στοιχεία χρειάζονται για την απόδοση του επάθλου εντός επτά (7) ημερών από την στιγμή που ενημερώθηκε για αυτό, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο θα δοθεί σε αναπληρωτή νικητή, με σειρά προτεραιότητας Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγή.

 

3. Γενικές πληροφορίες

Η Lidl Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ.

Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους πριν την παραλαβή τους από τον νικητή. Η Lidl Cyprus δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις εναντίον της Lidl Cyprus.

Προϋπόθεση απόδοσης του δώρου (εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή) είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο) από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών.

(β) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή συγγενής (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) εργαζομένου της Lidl Cyprus και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω (εντός επτά (7) ημερών από την στιγμή που ενημερώθηκε για αυτό), τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο θα δοθεί σε αναπληρωτή νικητή, με σειρά προτεραιότητας. Αν κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να ενημερώσει τον Διοργανωτή στέλνοντας e-mail στο info@lidl.com.cy με τα στοιχεία του, ώστε να μην συμπεριληφθεί στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

 

4. Πλήρης κατάλογος των δώρων

 

Δέκα (10) x τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (3.500€).

Σύνολο επάθλου/δώρου: 35.000€.

 

5. Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Βαλιαντής Γεώργιος από όπου, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

 

 

II. Επισημάνσεις για την Προστασία Δεδομένων

 

1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

H Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, CY-7100, Αραδίππου, Λάρνακα, CY 30010823A) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η Lidl Cyprus έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dataprotection@lidl.com.cy για οποιεσδήποτε ερωτήσεις/ παράπονα σε σχέση με επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας καθώς και για την άσκηση αυτών.

 

2. Κατηγορίες και προέλευση των δεδομένων

Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η Lidl Cyprus θα συλλέξει απευθείας από 1) τους συμμετέχοντες, τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας) που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ώστε να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και 2) τους νικητές τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, διεύθυνση e-mail, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (αριθμό λογαριασμού/ΙΒΑΝ, όνομα τράπεζας, κωδικό SWIFT, χώρα τράπεζας) που απαιτούνται για την απόδοση του δώρου.

 

3. Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Lidl Cyprus θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ. κλήρωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, απόδοση του δώρου). Η νομική βάση για την επεξεργασία στο πλαίσιο των διαγωνισμών είναι γενικά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Ενδέχεται να δημοσιευτεί μαζί με το όνομα και ο τόπος διαμονής του νικητή στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Επιπλέον, υφίσταται δημόσιο συμφέρον (ιδίως από την πλευρά των υπόλοιπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές) για τη εξακρίβωση της πραγματικής υλοποίησης του διαγωνισμού και της απονομής των δώρων.

 

4. Αποδέκτες/Κατηγορίες αποδεκτών

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή δώρου μέσω μεταφορικής εταιρείας) ή για τη δημοσίευση των νικητών (π.χ. Facebook κ.λπ.). Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

 

5. Διάρκεια αποθήκευσης/Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν πλην των δεδομένων που αφορούν την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ του διοργανωτή αλλά και των νικητών, τα οποία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις φύλαξης δεδομένων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

 

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται γι’ αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, καθώς και το δικαίωμα λήψης των εν λόγω δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν και η οποία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Lidl Cyprus ή τρίτος σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Aρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Ιάσονος 1, Τ.Κ. 1082, Λευκωσία, commissioner@dataprotection.gov.cy), Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument#.