Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «Διαγωνισμός Lidl Plus»

Χρονική περίοδος διεξαγωγής: 15.11.2021 - 24.12.2021

Ι. Όροι Χρήσης 

1. Πληροφορίες διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής Lidl Plus στο κινητό τηλέφωνο των συμμετεχόντων, καθώς και η συνακόλουθη δημιουργία λογαριασμού. Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους χρήσης και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι διαθέτουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων. Οι εργαζόμενοι της Lidl Cyprus και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο καθώς και οι συγγενείς τους (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) αποκλείονται από τη συμμετοχή. Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται με κληρώσεις κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής.

2. Μηχανισμός διαγωνισμού

Από τις 15.11.2021 έως και τις 24.12.2021, όσοι χρήστες διαθέτουν ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, μπορούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις απευθείας μέσω της εφαρμογής, αποστέλλοντας την ημέρα που επιθυμούν την/τις συμμετοχή/ές που συγκεντρώνουν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού.  Επιπλέον, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στην κλήρωση, θα πρέπει ο κάθε χρήστης να απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα βρει στο https://form.lidl.com/formcycle/form/provide/5808/?lang=el-CY , να συμπληρώσει επίσης την σχετική φόρμα με τα σωστά στοιχεία του (όπως είναι και στον Lidl Plus λογαριασμό του) και να υποβάλει την απάντησή του μέσω της φόρμας (η διαδικασία αυτή αρκεί να γίνει μία φορά μόνο). Η ερώτηση είναι:

Ποιο από τα παρακάτω χρώματα περιλαμβάνεται στο λογότυπο της Lidl;

Πιθανές απαντήσεις: Μαύρο , Μπλε, Μωβ.

Αν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού, ο Lidl Plus χρήστης δεν αποστείλει την/τις συμμετοχές του μέσω της εφαρμογής, τότε αυτές δεν καταχωρούνται. Από την εν λόγω διαδικασία εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα, οι βρεφικές τροφές, φαρμακευτικά προϊόντα, η μεγάλη και η μικρή σακούλα μεταφοράς τροφίμων. Η πολλαπλή συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εφικτή. Με την συμμετοχή του στις κληρώσεις, τα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη, καθώς και στην περίπτωση που κερδίσει, το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, θα διαβιβαστούν στην Lidl Cyprus.

Θα αναδειχθούν τριάντα πέντε (35) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ο καθένας και δύο (2) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (7.500€) ο καθένας. Αναλυτικά, αναφέρονται αμέσως παρακάτω οι ημερομηνίες των κληρώσεων:

  • Την Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (7.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 15/11/21 έως και τις 19/12/21.
  • Την Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν (συνολικά) τριάντα πέντε (35) τυχεροί που θα κερδίσουν από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ο καθένας (οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 15/11/21 με 24/12/21 (εξαιρούνται όσοι αναδείχθηκαν ήδη νικητές στην κλήρωση με έπαθλο τα τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) καθώς και ο νικητής της 1ης κλήρωσης στις 20.12.)).
  • Την Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (7.500€). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 15/11/21 έως και τις 24/12/21 (εξαιρούνται όσοι αναδείχθηκαν ήδη νικητές σε κάποια από τις προηγούμενες κληρώσεις, δηλαδή στην κλήρωση στις 20.12. με έπαθλο τα 7.500€ και στην κλήρωση στις 27.12. με έπαθλο τα 3.000€).

Επιπλέον, θα αναδειχθούν συνολικά ισάριθμοι (δηλαδή τριάντα επτά (37)) αναπληρωματικοί νικητές.

Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στον λογαριασμό τους στο Lidl Plus, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που θα γίνει η κλήρωση. Εάν κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που έγινε η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του ή εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, επέρχεται απόσβεση της αξίωσής του (η αδυναμία ειδοποίησης του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου). Αφού ενημερωθεί ο νικητής για την νίκη του στην κλήρωση, θα του αποσταλεί ταχυδρομικώς έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει, υπογράψει και αποστείλει στη Lidl Cyprus ώστε να είναι εφικτή η κατάθεση του χρηματικού επάθλου στον τραπεζικό λογαριασμό του νικητή. Εάν, λόγω παροχής ανακριβών στοιχείων, ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι έγκυρος, η αξίωση για το δώρο και η συμμετοχή θα διαγραφούν, χωρίς αντικατάσταση του δώρου με άλλο. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα της Κύπρου στο όνομα του ή να είναι συν δικαιούχος και θα πρέπει να προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό. Ο κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του (τόσο στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Lidl Plus, όσο και στα υπόλοιπα έντυπα/στοιχεία που θα χρειαστούν), ενώ σχετικές ελλείψεις παρέχουν το δικαίωμα στον διοργανωτή να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγή. Η Lidl Cyprus θα δημοσιεύσει στο site και τα Social Media κανάλια της εταιρίας, μετά το πέρας της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, σχετικό κατάλογο με τα ονόματα των νικητών και το πρώτο γράμμα του επιθέτου τους (π.χ. Ελένη Δ.).

3. Γενικές πληροφορίες

Η Lidl Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ.

Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους πριν την παραλαβή τους από τον νικητή. Η Lidl Cyprus δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις εναντίον της Lidl Cyprus.

Προϋπόθεση απόδοσης/παράδοσης του δώρου (εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή) είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο) από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών.

(β) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή συγγενής (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) εργαζομένου της Lidl Cyprus και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο θα δοθεί σε αναπληρωτή νικητή, με σειρά προτεραιότητας. Αν κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να ενημερώσει τον Διοργανωτή στέλνοντας e-mail στο info@lidl.com.cy με τα στοιχεία του, ώστε να μην συμπεριληφθεί στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

4. Πλήρης κατάλογος των δώρων

Tριάντα πέντε (35) x τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

Δύο (2) x επτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (7.500€).

Σύνολο επάθλου/δώρου: 120.000€.

5. Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Βαλιαντής Γεώργιος από όπου, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

II. Επισημάνσεις για την Προστασία Δεδομένων

1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

H Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, CY-7100, Αραδίππου, Λάρνακα, CY 30010823A) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η Lidl Cyprus έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dataprotection@lidl.com.cy για οποιεσδήποτε ερωτήσεις/ παράπονα σε σχέση με τη διαχείριση των δεδομένων σας ή αιτήματα για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας.

 2. Κατηγορίες και προέλευση των δεδομένων

 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στη Lidl Cyprus από την εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία:

•           αναγνωριστικό πελάτη όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και

•        το όνομα και το επώνυμο καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου των νικητών και των αναπληρωτών νικητών.

Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η Lidl Cyprus θα συλλέξει απευθείας από 1) τους συμμετέχοντες, τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας) που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους ώστε να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και 2) τους νικητές τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, διεύθυνση e-mail, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (αριθμό λογαριασμού/ΙΒΑΝ, όνομα τράπεζας, κωδικό SWIFT, χώρα τράπεζας) που απαιτούνται για την αποστολή ή την παράδοση του δώρου.

3. Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Lidl Cyprus θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ. κλήρωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, απονομή του δώρου). Η νομική βάση για την επεξεργασία στο πλαίσιο των διαγωνισμών είναι γενικά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Ενδέχεται να δημοσιευτεί μαζί με το όνομα και ο τόπος διαμονής του νικητή στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να διαφημίζει τον εαυτό του και τους διαγωνισμούς του. Επιπλέον, υφίσταται δημόσιο συμφέρον (ιδίως από την πλευρά των υπόλοιπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές) για τη εξακρίβωση της πραγματικής υλοποίησης του διαγωνισμού και της απονομής των δώρων.

4. Αποδέκτες/Κατηγορίες αποδεκτών

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή εντύπων μέσω μεταφορικής εταιρείας) ή για τη δημοσίευση των νικητών (π.χ. Facebook). Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

5. Διάρκεια αποθήκευσης/Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν πλην των δεδομένων που αφορούν την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ του διοργανωτή αλλά και των νικητών, τα οποία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις φύλαξης δεδομένων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται γι’ αυτούς. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα λήψης των εν λόγω δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων της Lidl Cyprus ή τρίτου μέρους. Εάν οι συμμετέχοντες έχουν χορηγήσει τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, δικαιούνται να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος του τόπου κατοικίας τους ή στον τόπο στον οποίο έλαβε χώρα η φερόμενη παραβίαση προστασίας δεδομένων.