Για ερωτήματα σχετικά με θέματα νομικής συμμόρφωσης, αλλά και για παραλαβή υποδείξεων σχετικά με παραβάσεις επί θεμάτων νομικής συμμόρφωσης, είναι στη διάθεση σας ο εντεταλμένος μας για τα θέματα αυτά, κ. Θωμάς Δέλκος και κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης.

LIDL CYPRUS
Νομική συμμόρφωση
Industrial Area
2 Pigasou Street
CY- 7100 Aradippou - Larnaca

E-Mail: compliance@lidl.com.cy