Νικητές Διαγωνισμού

2020

Κλήρωση Ιουνίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

George H.
Marilena P.
Μάριος Κ.
Constantinos H.
Susan R.
Πάνος Κ.
Πάνος Μ.
Ελένη Ι.
Constantinos H.
Nikolas    K.

Κλήρωση Μαΐου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

juan E.
Φλώρος T.
Mariana D.
Νικολέττα  Κ.
Βασίλειος Π.
Άννα Κ.
Philippe B.
Μαίρη  Χ.
Christina  H.
Xristalla  M.

Κλήρωση Απριλίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Αναστάσης Κ.
Μύρια    Α.
Κωστας Ο.
Βασιλική Γ.
Alan H.
Κωνσταντίνος Ζ.
Ιουλία Σ.
Donna    J.
Philippe B.
Αμαλία Χ.

Κλήρωση Μαρτίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Soteroula    T.
Philippe B.
Κωνσταντία Α.
juan E.
Daniela    O.
Χρυστάλλα    Μ.
Στέλιος    Π.
john Α.
Νεόφυτος Δ. 
Christos K.

Κλήρωση Φεβρουαρίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Stelios    C.
Natalia    T.
Μαίρη Χ.
Michael    G.
Γεωργία    Α.
Justus W.
Rhoda    M.
Μαρία    Φ.
Φιλιώ    Α.
Άντρη Σ.

Κλήρωση Ιανουαρίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Stephen    W. 
Φωτεινή Χ.
Lamprini K.
Κώστας Ο.
Δέσπω    Κ.
Raluca F.
Anna Maria T.
Niki P.
Χάρης    Μ.
ΠαπαΠαναγιώτης Σ.

2019

Νικητές Δεκεμβρίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Panagiotis A. 
Μαίρη    Χ.
Lucas    S.
Στέλλα     Ε.
Στέφανος    Ε.
Μαρία    Μ.
Andreas    T.
Μαρίνα     Χ. 
Natasa    M.
ΜΑΡΙΟΣ    Θ.

Νικητές Νοεμβρίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Χριστάκης Μ.
Maria P.
Ευδοκία Π.
Amrit    S.
Σταυρούλα Χ. 
Ευτύχιος Χ.
Σταύρος Θ.
Τάκης Χ.
Diana    R.
Αναστασία Π.

Νικήτες Σεπτεμβρίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Χάρης Μ.
Βασούλα Χ.
Panayiotis    V.
Ευγενία    Η.
Nada P.
Stefanos T.
Elena A.
Aswini A.
Giorgos    P.
Carl C. 

Νικητές Οκτωβρίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Ελένη    Ρ.
Στέφανος Ε.
Sandra X. 
Christiana    T.
Άντρη    Χ.
Ελέρνη Γ.
Angela R.
Δάφνη    Λ.
Αθηνά Π. - Κ.
Μαρία Α.

Νικητές Αυγούστου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Μαμίκα     Μ.
Ειρήνη     Β.
Edwina    K.
Elias    P.
Christos    C.
Φίλιππος    Φ.
Ιωάννης     Γ. 
Abraham    T.
Alice     N.
Παναγιώτης    Μ.

Νικητές Ιουλίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Sue W.
Charis K.
Χρίστος Ν.
Susan O.
Andreas X.
Demetris M.
Theofilos A.
Akis V.
Χαράλαμπος Σ.
Sotia K.
Phil R.

Νικητές Ιουνίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Anastasia P.
Στέφανος Ε.
David G.
Έλλη Μ.
Άγαβνη Λ.
Sofia Α.
Ηelen C.
R W.
Simos K.
Rhoda M.

Νικητές Μαΐου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Τούλα Κ.
Pavlos P.
Χριστίνα Σ.
Marilena G.
Andreas T.
Charalambos V.
Βασίλειος Π.
Σταυρούλα Ο.
Lucas S.
Alice  N.

Κλήρωση Απριλίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Χρήστος Σ.
Lucas    S.
Paraskevi    A.
Pandelitsa    D.
Παπαπαναγιώτης    Σ.
Stavros    P.
Charalambos    V.
Δημήτρης    Π.
Chrysoula    N.
Marios P.

Νικητές Μαρτίου
Εμφάνιση Περιεχομένου
Απόκρυψη Περιεχομένου

Irenie T.
Κωστας Ο.
Morven S.
Μαρία Ζ.
Άντρια Λ.
Ελένη Ι.
Μαρίνα Π.
Ιφιγένεια Α.
Maggie W.
Ελένη Χ.