ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Δήλωση προστασίας δεδομένων για τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη μεταχείριση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ).

1. Ευθύνη

Την ευθύνη για τη συλλογή και την επεξεργασία των παρακάτω αναφερόμενων δεδομένων έχουμε εν μέρει εμείς, η

Lidl Κύπρος

Πηγάσου 2, Βιομηχανική Περιοχή

CY-7100 Αραδίππου Λάρνακα

Τηλέφωνο: 00357 800 94 404

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@lidl.com.cy

και εν μέρει ο αντίστοιχος υπεύθυνος λειτουργίας των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά ορισμένες επεξεργασίες, εμείς και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των πλατφορμών λειτουργούμε από κοινού ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Άρθρου 26 του ΓΚΠΔ (επεξεργασία σύμφωνα με το σημείο 4).

Εμείς, η Lidl Κύπρος, (στο εξής: Lidl Κύπρος) χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

 

Facebook: https:// www.facebook.com/lidlcy/

Instagram: https://www.instagram.com/lidl_cyprus

Twitter: https://www.twitter.com/Lidl_Cyprus_

YouTube: https://www.youtube.com/user/lidlcyprus

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-cyprus

 

2. Ευθύνη των υπευθύνων λειτουργίας των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ως προς την επεξεργασία των δεδομένων από τους υπεύθυνους της πλατφόρμας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. διαχείριση των μελών και των παρεχόμενων πληροφοριών) έχουμε μόνο περιορισμένη επιρροή. Στα σημεία στα οποία μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή και να θέσουμε τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων, δρούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτουμε προκειμένου να διασφαλίζουμε τη μεταχείριση των δεδομένων σύμφωνα με το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων από τους υπεύθυνους λειτουργίας των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολλά σημεία, όμως, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την επεξεργασία δεδομένων από τους υπεύθυνους λειτουργίας των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έτσι δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια δεδομένα αυτοί επεξεργάζονται. 

Ο υπεύθυνος λειτουργίας των πλατφορμών χειρίζεται τη συνολική πληροφοριακή υποδομή της υπηρεσίας, τηρεί τις δικές του προδιαγραφές προστασίας δεδομένων και διατηρεί τη δική του σχέση με εσάς ως χρήστη (εφόσον είστε εγγεγραμμένο μέλος της υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Επίσης, ο υπεύθυνος λειτουργίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τα δεδομένα προφίλ χρήστη, στα οποία εμείς ως επιχείρηση δεν έχουμε καμία πρόσβαση.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τους παρόχους των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για άλλες δυνατότητες εναντίωσης μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των παρόχων:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://www.youtube.com/yt/about/policies/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. Η ευθύνη μας

α) Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων από εμάς / Νομική βάση

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων από εμάς στην παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η πληροφόρηση των πελατών σχετικά με προσφορές, προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, ειδικά θέματα, επιχειρηματικές ειδήσεις, καθώς και η αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως προς τα θέματα αυτά, όπως και η απόκριση σε αντίστοιχες απορίες, έπαινο ή κριτική.

Επιφυλασσόμαστε να διαγράψουμε διάφορα περιεχόμενα μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Είναι πιθανό να κοινοποιούμε τα περιεχόμενά σας στις σελίδες μας, εφόσον αυτό αποτελεί λειτουργία των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομική βάση είναι το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) του Γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται προς όφελος της προώθησης και της επικοινωνίας από πλευράς μας.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας δεν έχει καμία δυνατότητα επίδρασης στην επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τη Lidl Κύπρος στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τον πελάτη ή των διαγωνισμών.

Όπως ήδη αναφέραμε, φροντίζουμε ώστε, στα σημεία στα οποία οι υπεύθυνοι λειτουργίας της πλατφόρμας ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης μας δίνουν τη δυνατότητα, να διαμορφώσουμε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στη συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων.

β) Αποδέκτης/ κατηγορίες αποδεκτών

Τα δεδομένα που μας παρέχετε στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως σχόλια, βίντεο, εικόνες, like, δημόσια μηνύματα κλπ. δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και ποτέ δεν χρησιμοποιούνται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για άλλους σκοπούς. Επιφυλασσόμαστε να διαγράψουμε τυχόν παράνομα περιεχόμενα εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αυτό συμβαίνει, ενδεικτικά, σε περίπτωση έκνομων ή παράνομων αναρτήσεων, σχολίων μίσους, χλευαστικών σχολίων (ακατάλληλα σεξουαλικά περιεχόμενα) ή συνημμένων (π.χ. εικόνες ή βίντεο), τα οποία ενδεχομένως παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προσωπικότητας, τους ποινικούς νόμους ή τους κανόνες ηθικής της Lidl Κύπρος. 

Ορισμένες φορές δημοσιεύουμε τα περιεχόμενά σας στην ιστοσελίδα μας εάν αυτό αποτελεί λειτουργία της πλατφόρμας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα κοινοποιούμε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αν μας υποβάλετε αίτημα μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να σας παραπέμψουμε ανάλογα με την απαιτούμενη απάντηση σε άλλα ασφαλή μέσα επικοινωνίας που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα. Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να μας αποστέλλετε εμπιστευτικά ερωτήσεις στη διεύθυνση που αναφέρουμε στο σημείο 1 ή στο https://www.lidl.com.cy/el/stoixeia-etairias.htm.

Αναφορικά με δεδομένα τα οποία παραλαμβάνουμε με εμπιστευτική μέθοδο (π.χ. μέσω της λειτουργίας ιδιωτικού μηνύματος, επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αποκλείουμε γενικά τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους εκτός του Ομίλου Lidl. Κατ΄ εξαίρεση, κάποια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία κατόπιν δικής μας εντολής από εκτελούντες την επεξεργασία. Αυτοί επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον μπορεί να απαιτηθεί η διαβίβαση των αιτημάτων σας σε συμβαλλόμενους εταίρους μας (π.χ. προμηθευτές, σε περίπτωση που πρόκειται για ερωτήματα που αφορούν προϊόντα) για να τα επεξεργαστούν. Στις περιπτώσεις που απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

γ) Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Όλα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας αποστέλλετε στο πλαίσιο ιδιωτικών μηνυμάτων (προτάσεις, έπαινος ή κριτική) διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται με ασφάλεια στην πλειοψηφία τους έως 90 ημέρες από την αποστολή σε εσάς της τελικής απάντησής μας. Η διατήρηση επί 90 ημέρες δικαιολογείται από το γεγονός ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να επανέλθετε, ως πελάτης, μετά την απάντηση που θα λάβετε και να επικοινωνήσετε και πάλι μαζί μας για το ίδιο ζήτημα, οπότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ανατρέξουμε στην προηγηθείσα αλληλογραφία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι κατά κανόνα μετά από 90 ημέρες δεν λαμβάνουμε συμπληρωματικές ερωτήσεις που αναφέρονται στις απαντήσεις μας.

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενα των δεδομένων η απάντηση στο αίτημά σας θα τηρηθεί για μια χρονική περίοδο 3 ετών. Η περίοδος τήρησης ξεκινά από την τελική απάντηση σε εσάς. Η αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων χρησιμοποιείται προς τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις.

Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας για περισσότερο χρόνο για λόγους που επιβάλλονται, για παράδειγμα εκ του νόμου ή για την ολοκληρωτική διεκπεραίωση της υπόθεσής σας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας για διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο που μας επιβάλλεται από τις νόμιμες υποχρεώσεις τήρησης αρχείων ή μέχρι την ολοκληρωτική διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

Όλες οι δημόσιες αναρτήσεις σας στη σελίδα μας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν στο χρονολόγιο για απεριόριστο χρόνο, εκτός αν τα διαγράψουμε λόγω ενημέρωσης του θεματικού αντικειμένου, παράβασης νόμου ή παράβασης των κατευθυντήριων γραμμών μας ή αν διαγράψετε εσείς την ανάρτηση.

Δεν έχουμε καμία δυνατότητα επίδρασης σε σχέση με τη διαγραφή των δεδομένων από τον υπεύθυνο λειτουργίας της πλατφόρμας. Σχετικά με αυτήν ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου υπεύθυνου λειτουργίας της πλατφόρμας.

δ) Διαγωνισμοί

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς μέσω της ιστοσελίδας μας, από το ενημερωτικό δελτίο μας, από την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της εφαρμογής Lidl. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον αντίστοιχο διαγωνισμό ή αν δεν μας χορηγήσατε πρόσθετη ρητή συγκατάθεση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας διαβιβάσατε στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διαγωνισμό θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή του επάθλου, ενδεχομένως ανώνυμη γνωστοποίηση νικητή). Εφόσον ενεργείτε στο υπόψη μέσο κοινωνικής δικτύωσης με το κανονικό σας όνομα ή έχετε ευδιάκριτο προφίλ με φωτογραφίες, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η ταυτοποίησή σας από άλλους χρήστες.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια διαγωνισμών αποτελεί καταρχήν το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση παροχής της δήλωσης συγκατάθεσης στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται σε συγκατάθεση. Εφόσον χορηγήσατε συναινέσεις στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τις εν λόγω συναινέσεις ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών: Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο αν αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή την αποστολή του επάθλου (π.χ. αποστολή δώρου από τον χορηγό του διαγωνισμού ή διαβίβαση των δεδομένων σε μεταφορική εταιρεία) ή μας έχετε χορηγήσει ρητή σχετική έγκριση. Λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες παρουσίες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η συμμετοχή ενδέχεται να είναι δυνατή ακόμη και απευθείας, μέσω των δημοσίων εμφανών παρουσιών μας στο διαδίκτυο (ενδεχομένως μέσω του πίνακα σημειώσεων ή σχολίων) και με τρόπο ώστε να δουν και άλλοι χρήστες ότι συμμετείχατε εξαιτίας της δημόσιας αλληλεπίδρασης σας με εμάς. Επίσης, ενδέχεται στις περιπτώσεις αυτές να εμφανιστεί το γεγονός της νίκης σας στην αντίστοιχη σελίδα μας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον ενεργείτε στο υπόψη μέσο κοινωνικής δικτύωσης με το κανονικό σας όνομα ή έχετε ευδιάκριτο προφίλ με φωτογραφίες, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η ταυτοποίησή σας από άλλους χρήστες.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης: Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων διαγράφονται. Σε περίπτωση υλικού επάθλου, τα δεδομένα των νικητών φυλάσσονται για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νομίμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώματος. Όταν συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό στη σελίδα ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. μέσω ανάρτησης ή σχολίου), δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιδράσουμε ως προς τη διαγραφή των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο λειτουργίας της πλατφόρμας. Σχετικά με αυτήν ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου υπεύθυνου λειτουργίας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

ε) Αποστολή ενημερωτικού δελτίου

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε, μέσω της ιστοσελίδας μας (lidl.com.cy), στο ενημερωτικό δελτίο μας μέσω των ενσωματωμένων πλαισίων που υπάρχουν στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν συναινείτε στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου μας, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδεχομένως το όνομά σας για την αποστολή (εφόσον είναι εφικτό, ξεχωριστών) πληροφοριών για προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, καθώς και σχετικά με έρευνες ικανοποίησης πελατών. Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Τα περιεχόμενα των ενημερωτικών δελτίων περιλαμβάνουν δράσεις (προσφορές, εκπτωτικές ενέργειες, διαγωνισμούς κλπ.).

Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη δική σας συμπεριφορά χρήσης στις ιστοσελίδες που συνδέονται με την www.lidl.com.cy, στις εφαρμογές κινητού καθώς και στα ενημερωτικά δελτία. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της εκάστοτε ιστοσελίδας, της εφαρμογής κινητού ή του ενημερωτικού δελτίου στους οποίους παραμείνατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε Με τα στοιχεία αυτά δημιουργούμε προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά, ειδικότερα με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα, να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές προσφορές μας.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν υποπέσατε σε σφάλμα κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθιερώσαμε μια διαδικασία double-opt-In: Αφού εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο προδιαγεγραμμένο πεδίο, σας αποστέλλουμε έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Μόνο αν επιλέξετε τον εν λόγω σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα αποσταλεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στους διανομείς μας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου, στη συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης του καταναλωτή και στη δημιουργία των εξατομικευμένων προφίλ χρήσης ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, π.χ. αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μέσω της ιστοσελίδας μας. Ο σύνδεσμος στη σελίδα κατάργησης εγγραφής υπάρχει εδώ ή στο τέλος του κάθε ενημερωτικού δελτίου. Αν διαγραφείτε, θεωρούμε ότι ανακαλέσατε τη συγκατάθεσή σας στη δημιουργία προσωπικού προφίλ χρήσης και στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου που βασίζεται σε αυτό. Θα διαγράψουμε τα στοιχεία χρήσης σας.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

Αν για την εκτέλεση της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου ή για τη διευκόλυνση της παροχής αξιολογήσεων αγορών χρησιμοποιούνται εξωτερικοί διανομείς, αυτοί πρέπει να δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου Lidl, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποκλείεται από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου Lidl. Κατόπιν αυτού, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν σε έξι μήνες από τους αντίστοιχους διανομείς μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουμε δυνατότητα επίδρασης στη διαγραφή των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο λειτουργίας της πλατφόρμας. Σχετικά με αυτήν ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου υπεύθυνου λειτουργίας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

4. Από κοινού ευθύνη, Άρθρο 26 παρ. 1 ΓΚΠΔ

Με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης υφίσταται εν μέρει μια σχέση του Άρθρου 26 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (από κοινού ευθύνη).

Για τις μεθόδους web tracking που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος λειτουργίας πλατφόρμας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ενεργούμε ως από κοινού υπεύθυνοι με τον υπεύθυνο λειτουργίας της πλατφόρμας. Το web tracking μπορεί να λάβει χώρα ασχέτως αν έχετε συνδεθεί ή εγγραφεί στην πλατφόρμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ήδη αναφέραμε, δεν είμαστε δυστυχώς σε θέση να επηρεάσουμε τις μεθόδους web tracking στις πλατφόρμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για κάτι που δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να απενεργοποιήσουμε.

 

Νομική βάση για τις μεθόδους web-tracking αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας να βελτιώσουμε την πλατφόρμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και την αντίστοιχη σελίδα ακολούθων αποτελεί δικαιολογημένο συμφέρον κατά την έννοια της ανωτέρω αναφερθείσας διάταξης.

 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες και τις κατηγορίες αποδεκτών καθώς και τη διάρκεια αποθήκευσης ή τα κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης μπορείτε να λάβετε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων του υπευθύνου λειτουργίας της πλατφόρμας. Δεν ασκούμε επιρροή σε αυτά.

Η δυνατότητα χρήσης των δικαιωμάτων αποκλεισμού των εν λόγω μεθόδων web tracking προβλέπεται στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των υπευθύνων λειτουργίας της πλατφόρμας που αναφέρονται στο σημείο 2. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο λειτουργίας της πλατφόρμας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται αντίστοιχα στα στοιχεία της εταιρείας του.

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που θέτουν στη διάθεσή μας οι υπεύθυνοι λειτουργίας των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να ασκήσουμε σε αυτά περιορισμένη μόνο επιρροή και δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Ωστόσο, δίνουμε μεγάλη σημασία στο να μην τίθενται στη διάθεσή μας πρόσθετα, προαιρετικά στατιστικά στοιχεία.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι: Δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση να χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα δεδομένα από το προφίλ και τη συμπεριφορά σας για να αξιολογήσουν τις συνήθειές σας, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις προτιμήσεις σας κλπ. Η Lidl Κύπρος δεν έχει καμία επιρροή στην επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων σας από τους υπευθύνους λειτουργίας των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 15, παρ. 1 του ΓΚΠΔ, να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει αποθηκεύσει για εσάς η Lidl Κύπρος.

Εφόσον υφίστανται οι σχετικές νομικές προϋποθέσεις, έχετε επιπρόσθετα δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων), διαγραφής (Άρθρο 17 του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων) και περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το πρόσωπό σας.

Αν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 παράγραφος 1 ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Εάν ασκήσετε εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων, αυτή δεν θα πραγματοποιείται στο μέλλον, εκτός αν ο Υπεύθυνος μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη αναγκαστικών νομίμων λόγων συνέχισης της επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν του συμφέροντος του εμπλεκόμενου να προβάλλει εναντίωση.

Εφόσον έχετε παραχωρήσει εσείς τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία, έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, μπορείτε να το πράξετε αυτό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά κανόνα μόνο έναντι του υπευθύνου λειτουργίας πλατφόρμας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επειδή μόνο αυτός έχει πρόσβαση στα δεδομένα του προφίλ σας.

Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 α) ή το Άρθρο 9 παρ. 2 α) του ΓΚΠΔ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια καταγγελία σχετικά με όσα αναφέρονται πιο πάνω, απευθυνθείτε ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Αρμόδια είναι η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ως θιγόμενου σε σχέση με συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων που βρίσκεται υπό τη σφαίρα της επιρροής μας, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς. Στη συνέχεια εξετάζουμε το αίτημά σας (π.χ. αίτημα παροχής πληροφοριών ή εναντίωσης) ή το διαβιβάζουμε, αν απαιτείται, στον υπεύθυνο λειτουργίας της πλατφόρμας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης εφόσον το αίτημά σας έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία δεδομένων από τον υπεύθυνο λειτουργίας του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

6. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις που αφορούν το θέμα της προστασίας δεδομένων:

Lidl Κύπρος

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Εμπορίου 19, Βιομηχανική Περιοχή

CY-7100 Αραδίππου Λάρνακα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@lidl.com.cy