ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ «Τυχερό Πέναλτι»


1. Σκοπός λειτουργίας «Τυχερό Πέναλτι»


Η εταιρεία Lidl Cyprus Πηγάσου 2, CY- 7100 Αραδίππου, Λάρνακα, CY 30010823A παρέχει εντός της ηλεκτρονικής εφαρμογής Lidl Plus («εφαρμογή») το «Τυχερό Πέναλτι», το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του Lidl Plus.


2. Συμμετέχοντες


Μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:


• Εγγραφή ως πελάτης Lidl Plus. Η λήψη της εφαρμογής Lidl Plus είναι δυνατή μέσω του «App Store» ή του «Google Store» ή του «Huawei App Gallery».


• Ελάχιστη ηλικία 18 ετών.


• Αποδοχή των όρων συμμετοχής σύμφωνα με το σημείο 3 (η αποδοχή πραγματώνεται με το σκοράρισμα της μπάλας στο τέρμα).


3. Συμμετοχή


Η καμπάνια του «Τυχερού Πέναλτι» θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση κατά τα χρονικά διαστήματα: 09.05.24 - 15.05.24, 16.05.24 - 22.05.24, 23.05.24 - 29.05.24, 30.05.24 - 05.06.24.


Κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του «Τυχερού Πέναλτι», δεν διεξάγεται το «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ».


Προϋπόθεση για να λάβετε μια κάρτα «Τυχερό Πέναλτι» είναι να ταυτοποιηθείτε ως πελάτης Lidl Plus στο ταμείο κατά τη διαδικασία της πληρωμής σας. Αυτό γίνεται μέσω της σάρωσης της ψηφιακής κάρτας πελάτη Lidl Plus στο ταμείο.


Θα λάβετε αυτόματα μια ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής σχετικά με την λήψη μιας ψηφιακής κάρτας «Τυχερό Πέναλτι». Πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον 2 ώρες από την τελευταία αγορά για να λάβετε μια νέα κάρτα «Τυχερό Πέναλτι».


Εάν δεν επιθυμείτε να «σκοράρετε στο τέρμα» αμέσως, η κάρτα σας θα αποθηκευτεί στην αρχική οθόνη της εφαρμογής μέχρι να λήξει. Η ημερομηνία λήξης θα εμφανίζεται πάνω στην κάρτα.


Μετά το άνοιγμα της κάρτας «Τυχερό Πέναλτι», εμφανίζεται ένα εικονικό τέρμα με έναν τερματοφύλακας καθώς και μια μπάλα ποδοσφαίρου την οποία καλείστε να στοχεύσετε στο τέρμα ώστε να σκοράρετε. Πάνω στην κάρτα υπάρχει σχετική σημείωση ότι με την προσπάθεια να σκοράρετε την μπάλα στο τέρμα αποδέχεστε τους όρους χρήσης, οι οποίοι διατίθενται ως σύνδεσμος για ανάγνωση.


Ο συμμετέχων ανακαλύπτει άμεσα τι έχει κερδίσει.
4. Βραβεία


Οι διαφορετικοί τύποι επιβραβεύσεων επιλέγονται με εντελώς αυτοματοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της τυχαίας επιλογής (βάσει συγκεκριμένων αλγορίθμων και πιθανοτήτων). Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται κουπόνια με ποσοστιαίες εκπτώσεις σε προϊόντα (π.χ. 10%, 20%, κλπ.).


Όλοι οι συμμετέχοντες κερδίζουν επιβράβευση. Όλες οι επιβραβεύσεις εξαργυρώνονται σε επόμενη αγορά.


Οι επιβραβεύσεις εμφανίζονται στον νικητή με τη μορφή κουπονιού στην ενότητα «Κουπόνια» της εφαρμογής και υπόκεινται στα ακόλουθα κριτήρια εξαργύρωσης:


Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί κατά την επόμενη αγορά στο κατάστημα.


Το κουπόνι πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου ισχύος (όπως αυτή αναγράφεται στο συγκεκριμένο κουπόνι).


Το κουπόνι δεν είναι μεταβιβάσιμο σε τρίτους και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά.


Εάν το κουπόνι αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, ισχύουν επίσης οι σχετικοί όροι του τρίτου παρόχου.


Το κουπόνι δεν μπορεί να τύχει ενεργοποίησης, για προϊόντα που βάσει νόμου, δεν δύναται να πωληθούν σε προνομιακή τιμή ή δωρεάν (όπως π.χ. ενδεικτικά, τα καπνικά προϊόντα, καθώς και οι βρεφικές τροφές).


Δεν εκδίδονται κουπόνια σε φυσική μορφή και δεν μπορούν να εκτυπωθούν.
5. Ενημέρωση νικητή


Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σκοραρίσματος του «Τυχερού Πέναλτι», ο κάθε συμμετέχων ενημερώνεται για την επιβράβευση που κέρδισε μέσω της εφαρμογής Lidl Plus.


6. Ευθύνη


Κάθε συμμετέχων στο «Τυχερό Πέναλτι» κατανοεί και αποδέχεται ότι η Lidl δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για σφάλματα, απώλειες και παρατυπίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αποστολή των πληροφοριών, εάν αυτές προκλήθηκαν από διακοπή της μετάδοσης πληροφοριών ή από οποιοδήποτε άλλο σφάλμα ή παράλειψη, που δύναται να ανακύψει από προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, την κυκλοφορία δεδομένων, την υπερφόρτωση ή τη σύνδεση στο Διαδίκτυο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν μπορεί να αποδοθεί στην Lidl.


Η Lidl ευθύνεται για ζημίες -που προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία- σε περίπτωση που ενεργεί με δόλο ή βαριά αμέλεια (ευθύνη λόγω πταίσματος). Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η Lidl ευθύνεται μόνο α) για σωματική βλάβη ή βλάβη της υγείας, β) για ζημία από την αθέτηση κύριας συμβατικής υποχρέωσης (δηλ. υποχρέωσης, η εκπλήρωση της οποίας απαιτείται για τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος κατά κανόνα αναμένει και δικαιούται να αναμένει). Στην τελευταία περίπτωση, η ευθύνη περιορίζεται στην αποζημίωση για την προβλεπόμενη ζημία που συμβαίνει συνήθως. Οι ανωτέρω περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν και για παραβάσεις υποχρεώσεων από ή υπέρ προσώπων για τα οποία η Lidl ευθύνεται βάσει νόμου. Δεν ισχύουν σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή σε περίπτωση εγγύησης για την ποιότητα των προϊόντων καθώς και για αξιώσεις σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις για την ευθύνη λόγω ύπαρξης πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων.


7. Αποκλεισμός


Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής η Lidl διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τους συμμετέχοντες χωρίς καμία προειδοποίηση και να τους απαγορεύσει τη συμμετοχή. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν απαγορευμένα μέσα συμμετοχής (π.χ. hacking tools, ιούς, trojans, κλπ.) αποκλείονται. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο «Τυχερό Πέναλτι» από ομάδες/ενώσεις παικτών, αυτοματοποιημένες υπηρεσίες ή επαγγελματικές υπηρεσίες.


8. Πρόωρη λήξη


Η LIDL διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παροχή του «Τυχερού Πέναλτι», χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως -αλλά όχι αποκλειστικά- για λόγους οι οποίοι εκφεύγουν του ελέγχου της εταιρείας. Για παράδειγμα, η Lidl ενδέχεται να αναγκαστεί να λάβει αυτή την απόφαση:


α. για τεχνικούς λόγους (π.χ. ιοί στο σύστημα, παρεμβολές ή σφάλματα υλισμικού ή λογισμικού κλπ.) ή


β. αν, για νομικούς λόγους, δεν μπορεί να λειτουργήσει το «Τυχερό Πέναλτι» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.


Εάν ο τερματισμός προκληθεί από παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά συμμετέχοντος, η Lidl έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από τον συμμετέχοντα για τυχόν ζημιές που υπέστη.
9. Τελικές διατάξεις


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι αλλά ούτε και πρόθυμοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.
Lidl Cyprus, 01.05.2024